Programul național de instruire „Didactica utilizării Bibliotecii digitale www.educatieonline.md” pentru formatorii locali din toate regiunile țării

La data de 6 octombrie a demarat Programul național de instruire „Didactica utilizării Bibliotecii digitale www.educatieonline.md” pentru formatorii locali din toate regiunile țării, organizat în baza Memorandumului de cooperare semnat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Primăria Municipiului Chișinău din 27 mai, 2020 și Reperelor metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din 13.10.2020 (Ordin MECC nr.1131 din 13.10.2020). 

135 de cadre didactice din toate raioanele au participat la prima sesiune de instruire care și-a propus familiarizarea acestora cu structura și funcțiile Bibliotecii digitale www.educatieonline.md.

Formatorii locali au aflat cum pot integra cu succes resursele bibliotecii în procesul de predare-învățare-evaluare tradițional și la distanță, inclusiv online.

După parcurgerea tuturor modulelor de instruire, formatorii locali vor organiza sesiuni de diseminare în cascadă pentru cadrele didactice din toate raioanele țării.