Proiectul „Eficiența energetică şi reabilitarea termică a instituțiilor de învățământ general din municipiul Chişinău”

La începutul anului 2021 Primăria municipiului Chișinău a lansat Proiectul „Eficiența energetică şi reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Chișinău”. Termenul de realizare a contractului este  de 1 an de la data semnării procesului verbal de predare-primire a șantierului (Aprilie 2021).

Scopul proiectului: Eficientizarea energetică a instituțiilor de învățământ precum și îmbunătățirea condițiilor de studii pentru copii și elevi.

Tipuri de lucrări de reabilitare și eficiență energetică vor fi conform principiilor de Energie Verde, și anume:

 • Izolarea exterioară a clădirii, a pereților, a acoperișului și subsolului;
 • Înlocuirea tâmplăriei;
 • Instalarea sistemului de ventilației cu recuperarea căldurii;
 • Instalarea sistemului de iluminare cu LED;
 • Înlocuirea sistemelor termice;
 • Instalarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice;
 • Reabilitarea rețelelor inginerești.

Finanțare: Proiectul se realizează cu suportul a doi parteneri de dezvoltare: Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI).

Bugetul Proiectului: 12mln 826 mii euro.

Beneficiarii Proiectului: 19 de instituții de învățământ general din municipiul Chișinău (13 licee și 6 grădinițe).

Astfel instituțiile beneficiare au fost distribuite pe 3 loturi, iar urmare lansării concursului public, s-au contractat 2 agenți economici responsabili de executarea lucrărilor de reabilitare și eficientizare energetică.

 • Pentru Lot 2 agentul economic contractat este Eurostil Construct SRL pentru executarea lucrărilor în următoarele 6 licee:
 1. Gimnaziul internat nr. 3
 2. IPLT „N. Gogol”
 3. IPLT „Petru Rareş”
 4. LT „Onisifor Ghibu„
 5. LT „Sportiv Gloria„
 6. LT „George Meniuc”
 • Pentru Lot 3: agentul economic contractat este Techno Test SRL pentru executarea lucrărilor în următoarele 7 licee:
 1. IPLT „Natalia Dadiani” (Blocul 1 liceu și blocul 2 clase primare)
 2. IPLT „Vasile Vasilache”
 3. LT „N. Sulac”
 4. LT „Vasile Alecsandri”
 5. LTPA „Elena Alistar”
 6. LT „Vasile Lupu”
 7. LT „B. P. Hajdeu”
 • Pentru Lot 4: agentul economic contractat este Techno Test SRL pentru executarea lucrărilor în următoarele 6 IET:
 1. IET nr. 34
 2. IET nr. 112 (Blocul A și B)
 3. IET nr. 127
 4. IET nr. 146
 5. IET nr. 167
 6. IET nr. 225

Gradul de realizarea a lucrărilor de eficientizare energetică din instituțiile beneficiare ale Proiectului:

În 18 instituții de învățământ sunt inițiate lucrările, fruntași la executarea lucrărilor de eficientizare energetică fiind grădinițele, după cum urmează:

Lot 4 – 6 IET:

La 5 IET lucrările de reabilitare energetică sunt inițiate atât în interiorul instituției cât și de exterior. Pentru 5 IET, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului minicipal Chișinău a depus setul de documente pentru eliberarea Autorizației de construcție către Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relații Funciare.

IET nr. 112 – realizat 15%. Lucrări de  interior: lucrări la rețelele de energie termică și PTI executate. Lucrări de exterior: pregătirea de inițierea a lucrărilor. Se planifică inițierea lucrărilor în 2 săptămâni.

IET nr. 127 – realizat 20%. Lucrări de interior: lucrări la rețelele inginerești executate in proporție de 80%. La moment se lucrează la reabilitarea glafurilor și zonelor afectate de demontări și montări. Ferestrele sunt in proces de înlocuire. Lucrări de exterior: din data de 21 iunie au fost inițiate lucrările de izolare termică a pereților și reparația parapetelor.

IET nr. 146 – realizat 60%. Lucrări de interior: schimbarea sistemului de încălzire finalizate și se lucrează la reabilitarea pereților interni după montare. Becurile Led au fost instalate integral, Ferestrele și ușile au fost executate integral. Lucrări de exterior: în decurs de 1 săptămână se va aplica tencuiala decorativă.

IET nr. 167 – realizat 35%. Lucrări de interior: lucrări la rețelele de energie termică finalizate în proporție de 90%, Toate ferestrele și ușile au fost schimbate. Lucrări de exterior: se planifica în decurs de 2 săptămâni sa fie inițiate lucrările de izolare termică a pereților.

IET nr. 225 – realizat 70%. Lucrări de interior: schimbarea sistemului de încălzire finalizate în proporție de 90% și se lucrează la reabilitarea pereților interni după montare. Becurile Led sunt instalate, ferestrele si ușile au fost executate integral. Lucrări de exterior: este aplicata tencuiala decorativa pentru aproximativ 50% din suprafața pereților.

Însă la IET nr. 34 – realizat 0%, urmare vizitelor în teren a conducerii PMC, DGETS și dezvoltatorul proiectului, cât și în temeiul Expertizei tehnice din 20.05.2021 efectuate la grădiniță, s-a stabilit necesitatea de suspendare a inițierii lucrărilor de eficiență energetică.

Lot 2 și 3 – 13 licee:

Gimnaziul internat nr. 3 – realizat 25%.  A fost montată vata minerală în acoperiș pe suprafața de 1000 m2. Au fost înlocuite ferestre cu suprafața totală de 250m2. A fost montate 200m2 de vata minerala pe pereți. A fost executate lucrările de reabilitare a soclului.

IPLT „N. Gogol” – realizat 33%. Montarea a 800m2 de vată minerală pe pereți, conform sistemului Etics.  Executarea deschiderilor ferestrelor pe toate ferestrele de pe suprafața de 800mp.  Aplicarea stratului de armare și pregătirea tencuielii decorative la 800mp. Construirea parapetului 300 metri liniari. Executarea sapei cu plasa armata pe acoperiș 1000mp. A fost executata prima faza de reabilitare a bazinului.

IPLT „Petru Rareș” –  realizat 7%.  Au fost inițiate lucrările de montare a sistemului de încălzire.

LT „Onisifor Ghibu” – realizat 7%.  Au fost inițiate lucrările de montare a sistemului de încălzire.

LT „Sportiv Gloria” – realizat 20%. A fost aplicat tencuiala decorativa pe suprafața de 500mp pe pereți – conform sistemului Etics. Montarea a 600m2 de vată minerală pe pereți – conform sistemului Etics. Executarea deschiderilor ferestrelor pe toate ferestrele de pe suprafața de 600 mp. Înlocuirea ferestrelor din PVC cu o suprafață totală de 32mp. Construcția parapetului 500 metri liniari. Executarea sapei cu plasa armata pe acoperiș pe 1100m2.

LT „George Meniuc” – realizat 5%. Au fost demarate lucrările pe șantier: a fost aplicata montata vată minerală pe pereți 200m2.

IPLT „Natalia Dadiani” – realizat 10%. Lucrări de interior: lucrări de demontare a sistemului de încălzire. Lucrări de exterior: Au fost inițiate lucrările de izolare.

IPLT „Vasile Vasilache” – realizat 10%. Lucrări de interior: lucrări de demontare a sistemului de încălzire. Lucrări de exterior: Au fost inițiate lucrările de izolare. La 01 iulie s-a aplicat prima parte de tinc pe fațadei.

LT „N. Sulac” – realizat 20%. Lucrări de interior: lucrări de demontare a sistemului de încălzire. Lucrări de exterior: Au fost inițiate lucrările de izolare. La 01 iulie s-a aplicat prima parte de tinc pe fațadă.

LT „Vasile Alecsandri” – realizat 25%. Lucrări de interior: lucrări de demontare a rețelelor inginerești. Lucrări de exterior: lucrări de izolare a fațadei.

LTPA „Elena Alistar” – realizat 50%. Lucrări de interior: lucrări de demontare a rețelelor inginerești. Lucrări de exterior: lucrări de izolare a fațadei. Deja au fost aplicate primele fațadei cu tinc.

LT „Vasile Lupu” – realizat 15%. Lucrări interior: lucrări de demontare a sistemului de încălzire. La 05 iulie începe montarea ferestrelor si a sistemului de încălzire. Lucrările de exterior: Au fost inițiate lucrările de izolare.

LT „B. P. Hajdeu” – realizat 25%. Lucrări de interior: lucrări de demontare a sistemului de încălzire. Lucrări de exterior: Au fost inițiate lucrările de izolare. La 01 iulie s-a aplicat prima parte de ținc pe fațadei.

Pentru 6 IET și 6 licee a fost avizate proiecte cu cromatica fațadei atât de către PMC cât și de către beneficiarii proiectului. Pentru restul 7 licee din lotul 3, cromatica fațadei propusă de către specialiștii în domeniu, ai dezvoltatorului contractat, este în proces de analiză de către PMC.

Totodată, prin aprobarea Ordinului DGETS nr. 503 din 01.07.2021 cu privire la începerea lucrărilor în instituţiile de învățământ subordonate, pe toată perioada implementării Proiectului, fiecare conducător de instituție va asigura dezvoltatorul cu o persoana tehnică responsabilă de accesul în clădire pentru realizarea lucrărilor de eficientizarea energetică.

Cu toate acestea, conducătorii instituțiilor de învățământ frecvent atenționează despre insuficiența mijloacelor financiare disponibile din economiile instituției, pentru a lichida „lucrările ascunse” la etapa de implementare a proiectului cât și pentru lucrări cosmetice post implementare a proiectului – servicii neasigurate de către agentul economic prestator de servicii.