Realizarea proiectelor de reabilitare a IET Nr. 3 și IET Nr. 18 municipiul Chișinău

📢Realizarea proiectelor de reabilitare a IET Nr. 3 și IET Nr. 18
municipiul Chișinău
***********************************************************************
ℹUna din prioritățile Direcției Generale Educație Tineret și Sport Primăriei municipiului Chișinău este asigurarea cu locuri în grădinițe a copiilor din municipiu.
💬Totodată, este de menționat faptul, că în ultima perioadă, în sectorul Buiucani a crescut considerabil solicitările din partea părinților privind încadrarea copiilor în instituțiile de învățământ.
‼️În acest scop, în sectorul Buiucani a municipiului a fost planificată reabilitarea fostei Instituții de Educație Timpurie Nr. 3 (str. Ion Pelivan 36/1) și Nr. 18 (str. Ion Creangă 4/2). Respectiv, reabilitarea acestor instituții a fost planificată de a fi realizată în 2 ani de zile.
Astfel, Primăria municipiului Chișinău prin intermediul Deciziei nr. 25/4 din 29.12.2020 a alocat mijloace financiare pentru IET nr. 3 – suma de 7000,0 mii lei, IET nr. 18 – suma de 6500,0 mii lei. Iar pe parcursul anului 2022, pentru IET Nr. 3 din bugetul municipal s-a alocat suma de 10915,0 mii lei și pentru IET Nr. 18 – suma de 1905,0 mii lei.
📝Conform proiectului de execuție, au fost respectate toate cerințele prevăzute de Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie.
🏫Capacitatea IET Nr. 3 va constitui 150 copii (5 grupe) și IET Nr. 18 de 90 copii (3 grupe).
Mijloacele financiare planificate au fost alocate pentru:
✅Reproiectarea instituțiilor, conform cerințelor ,,Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie”.
✅Lucrările de reparație capitală și amenajarea teritoriului.
✅Dotarea instituțiilor cu mobilier, inventar moale, utilaj tehnologic și toate cele necesare pentru buna funcționare a instituțiilor.
Lucrările de reparație urmează a fi finisate la sfârșitul lunii iunie- începutul lunii iulie 2022, iar dotările urmează a fi efectuate la sfârșitul lunii iulie- începutul lunii august 2022.