Relații de parteneriat informațional – educațional

ℹRelaţiile de parteneriat informaţional-educațional au fost oficializate printr-un acord, semnat astăzi, 14 aprilie 2021, de către managerii superiori ai instituţiilor:
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău – Agentia de presa „#ONIXMEDIA” SRL (prin intermediul site-ul de știri diez.md)
————————————————————————–
?Scopul Acordului îl constituie stabilirea relaţiilor de cooperare între cele două instituţii în susţinerea şi promovarea valorilor culturale şi sociale prin mijloace profesionale specifice, de a argumenta servirea informaţional-documentară a procesului didactic şi de cercetare.

?În acest sens, Acordul prevede efectuarea schimbului reciproc de publicaţii, participarea la reuniuni ştiinţifice, organizarea în comun a acestora, fiind orientat prioritar întru dezvoltarea relaţiilor profesionale, îmbunătăţirea servirii informaţional-educațional a publicului larg prin promovarea practicilor de succes și creşterea vizibilității instituţiei de învăţământ şi a cadrelor didactice implicate în procesul educațional.

?Acesta inserează 5 articole, reliefând obiectivele, clauzele şi asigurarea managementul Acordului.
Ambele Părți se angajează să organizeze acțiuni comune de ordin general pe segmentele vizate în prezentul Acord: educație, tineret, învățarea pe tot parcursul vieții și predarea la distanță, inclusiv online:
✅Schimburi de informații de ordin didactic, academic și de dezvoltare profesională de interes comun între Părți;
✅Organizarea și promovarea evenimentelor educaționale și de tineret comune;
✅Accesul reciproc la resursele de dezvolatre academică, personală și profesională relevante;
✅Colaborarea în cadrul Proiectului „Educație online”;
✅Promovarea inițiativelor educaționale și de dezvoltare profesională și academică implementate;
✅Informarea publicului țintă despre programele, proiectele și activitățile organizate de către DGETS pe arii comune de interes public;
✅Colaborarea în vederea obținerii finanțărilor externe.

?Menționăm că Acordurile semnate de către #DGETS au drept impact lărgirea accesului la informaţie, argumentarea procesului de servire informaţional-documentară a comunităţilor educaționale și de tineret și îmbunătăţirea comunicării profesionale.