Rezultatele preventive privind admiterea elevilor în învăţământul liceal, anul de studii 2022-2023

DGETS, informează admiterea elevilor în învăţământul liceal, anul de studii 2022-2023 în municipiul Chişinău s-a desfăşurat în temeiul prevederilor art. 31 (5) a1 Codului educației nr. 152/17.07.2014, în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal, aprobata prin ordinul ministrului educației nr. 454 din 07.07.2017, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I si II, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 235 din 25.03.2016, ordinului MEC nr. 601 din 24.06.2022 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2022”, ordinul DGETS nr. 760 din 27.06.22 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2022”.

Conform prevederilor actelor normative, sesiunea de admitere a prevăzut calendarul concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2022-2023 după cum urmează:

I etapă (11-29 iulie 2022) ;

II etapă (08-16 august 2022).

Prin scrisoarea DGETS nr. 0118/1264 din 20.04.2022, a fost solicitată respectarea strictă a pct. 6 și 14 din Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal, privind respectarea în strictă conformitate cu prevederile normative în vigoare, cu cel puțin două clase a X-a de liceu, cu numărul de elevi în clase stabilit în conformitate cu normele în vigoare. Decizia privind organizarea învățământului liceal în baza unei singure clase a X-a aparține în exclusivitate MEC.

Din numărul total de instituţii şi-au planificat deschiderea claselor a X-a după cum urmează:

– 1 instituție de învățământ a planificat câte 7 clase;

– 4 instituții de învățământ au planificat câte 4 clase;

– 12 instituții de învățământ au planificat câte 3 clase;

– 78 de instituții de învățământ au planificat câte 2 clase.

În sesiunea 2022 au fost înmatriculați – 5007 elevi:

– profil real – 2052;

– profil umanist – 2705;

– profil arte – 154;

– profil sport – 96.

Totodată, directorii instituţiilor de învăţământ secundar au fost atenționaţi despre obligativitatea organizării învățământului liceal în condițiile admiterii minim a 50 de candidați pentru formarea a două clase.

În aceeași ordine de idei, reamintim că decizia privind organizarea învățământului liceal în baza unei singure clase a X-a aparține în exclusivitate Ministerului Educației și Cercetării (pentru instituțiile de învățământ din mediul rural pasibile deschiderii unei singure clase a X-a de liceu cu întrunirea obligatorie a condițiilor stipulate în pct. 14 din Metodologie).

Fișier atașat…II_etapa_rezultate_admitere_liceu_2022_Chișinău_pentru site