Rolul administrației în asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor în mediul școlar

La data de 27.10.2021 s-a desfășurat webinarul instructiv-metodic municipal la care au participat directorii adjuncți pentru educație/coordonatorii acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de ANET al copilului cu subiectul „Rolul administrației în asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor în mediul școlar”. Obiectivele au fost:

  • Determinarea cerințelor față de proiectarea/organizarea/desfășurarea activității de protecție a vieții și sănătății elevilor în mediul școlar;
  • Implementarea actelor normative și legislative în domeniul dat;
  • Identificarea factorilor ce creează probleme de comportament deviant în unitatea școlară.

În cadrul webinarului, cei 150 de participanți, au fost formați de către Nazaria Svetlana, specialist principal, Direcția educație și Tineret, Guzev Iulia, director adjunct pentru educație, Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân”  la următoarele subiecte: „Factorii ce generează violența în unitatea școlară. Bullying-ul – forma violenței. Prevenirea și intervenția în cazul situațiilor de bullying. Managementul activității de protecție a drepturilor copilului în unitatea școlară. Punerea în aplicarea a actelor normative și legislative privind protecția drepturilor copilului. Activitatea coordonatorului cazurilor de ANET în unitatea școlară. Identificarea, prevenire, raportarea cazurilor de ANET”.

Pentru o activitate de succes și de asigurare a protecției vieții și sănătății copilului în mediul școlar fără violență, administrațiile instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău vor implementa recomandările oferite în cadrul webinarului.