Ședința comună a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, Centrului Național Anticorupție, Agenția Națională de Integritate și Agenția Servicii Publice

Mâine, 26 noiembrie 2021, președinții Asociațiilor Obștești de Părinți din cele 34 de instituții de educație timpurie și 52 de  instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, care activează în municipiu sunt invitați să participe la Ședinţa comună a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, Centrului Național Anticorupție, Agenția Națională de Integritate și Agenția Servicii Publice. Activitatea va fi organizată în incinta Preturii sectorului Centru.

Totodată, menționăm că în contextul recomandărilor Curții de Conturi privind activitatea Asociațiilor Organizațiilor de Părinți din cadrul instituțiilor de învățământ preşcolar, primar și secundar, a fost elaborat Regulamentul-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu organizațiile obștești ale părinților. Ulterior acesta a fost aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 6/1 din 23.07.2021 al DGETS și pus în aplicare prin Ordinul DGETS nr. 696 din 28.07.2021 fiind publicat pe pagina oficială web a DGETS https://cutt.ly/HTCavzw https://chisinauedu.md/regulament/

Important să cunoaștem că din cele 154 de instituții de învățământ preșcolar și 131 de  instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II publice, care activează în municipiu, la data de 01 octombrie 2021, în rezultatul datelor furnizate de către directorii instituțiilor de învățământ s-a confirmat activitatea Asociaților Obștești ale Părinților în 34 de instituții de învățământ preșcolar și 52 de instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II. Acestea sunt:

Instituții de Educație Timpurie:

  • Sl Botanica – 07 instituții: IET: nr. 40, 49, 91, 99, 165, 216, ȘPG nr. 152;
  • Sl Buiucani este 01 instituție: IET nr. 158;
  • Sl Centru este 01 instituție: IET nr. 133,
  • Sl Ciocana sunt – 10 instituții: IET nr. 30, 67, 128, 135, 161,  179, 184,  197, 211,  225;
  • Sl Râșcani sunt 15 instituții: IET nr. 5, 25, 57, 80, 105, 108, 118, 127, 129, 150, 160, 196, 220, ,,Sălcioara”, CE ,,Ilie Fulga”.

Instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II:

  • Sl Botanica – 14 instituţii: IP Școala- grădiniță nr. 152 „Pas cu Pas”, IPLT „ Cantemir”, Gimnaziul nr. 31, IPLT „N. Iorga”; IPLT ,,Petru Movila”, IPLT ,,Traian”, LT „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, LT „Mihai Grecu”, LT „Pro Succes”, LTPA „Elena Alistar”, Școala Specială nr. 12 pentru copii hipoacuzici și surditate tardivă, Școala primară nr. 120, Gimnaziul ,, N. H. Costin”, LT „Vasile Alecsandri”, IP LT „Rambam” ORT, IPLT „Nicolae Iorga”.
  • Sl Buiucani – 10 instituţii: IPLT „Alexandr Puşkin”, IPLT „Hyperion”, IPLT „Liviu Deleanu”, IPLT „Spiru Haret”, IPLT PA „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”, Liceul-Internat Municipal cu Profil Sportiv, LT „I. S. Neciui-Levițchi”, LT „N. Gogol”, LT „Antioh Cantemir”, IPLT „Mircea Eliade”.
  • Sl Centru – 5 instituţii: IPLT ,,M.Kotiubinski”, IPLT Universul, LT „V.Lupu”, LT „Academician C.Sibirschi”, LT cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă.
  • Sl Ciocana – 8 instituţii: IPLT „Ginta Latină”, IP Școala Primară nr. 12 „Anatol Popovici”, IPLT „Gaudeamus”, IPLT „Olimp”, IPLT PA „Mihail Berezovschi”, IPLT PS nr. 2, LT „Gheorghe Ghimpu”, Scoala primara nr. 83 „Grigore Vieru”.
  • Sl Râșcani – 14 instituţii: CE „Kiril şi Metodii”, IPCE „Ilie Fulga”, IPLT „Ion Creangă”, IPLT „M. Kogălniceanu”, IPLT ORT „B. Z. HERŢLI”, LT „Alecu Russo”, LT „George Călinescu”, LT „Miguel de Cervantes Saavedra”, LT „Mihail Sadoveanu”, IPLT „Academia copiilor”, IPLT „A. I. Cuza”, IPLT „Waldorf”.