Seminar instructiv-metodic pentru psihologii școlari

La data de 19.01.2023 s-a desfășurat în cadrul Liceului Teoretic ,,G. Meniuc” seminarul instructiv-metodic pentru psihologii școlari cu tematica ,,Aspecte specifice de evaluare și psihodiagnoză”.

Studierea particularităților individuale și de vârstă a elevilor este una din direcțiile de activitate a psihologului școlar. Astfel, în planul de acțiuni al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, pentru anul de studii 2023 au fost planificate de către Centrul Psiho-Socio-Pedagogic instruiri specifice pentru direcțiile de activitate, obligatoriu, realizate de psihologii școlari.

Lilia Maximenco, șef interimar al Centrului Psiho-Socio-Pedagogic, a reiterat despre responsabilitatea psihologilor școlari în selectarea și aplicare instrumentelor/tehnicilor de evaluare și psihodiagnostic pornind de la necesitățile și particularitățile copilului, sau a contextului  ce necesită a fi examinat.

La fel, s-a menționat că evaluarea și psihodiagnoza nu se rezumă doar la aplicare probelor/tehnicilor, ci psihologul școlar proiectează continuitatea acțiunilor  prin diverse  tipuri de intervenție pentru elevi, cadre didactice și părinți, reieșind din cele identificate în rezultatele evaluărilor.

De asemenea, s-a atenționat despre prudența și acuratețea cu care se oferă o concluzie de specialitate ca urmare a evaluării și psihodiagnozei, încât să se respecte principiul confidențialității, obiectivității și imparțialității.

Elementele specifice în organizarea procesului de evaluare și psihodiagnoză în instituțiile de învățământ au fost clarificate de către Moraru Ina, psihologă, psihoterapeută, lector universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova”.

La activitate au participat 112 psihologi din instituțiile de învățământ primar și secundar general.