Sesiunea de formare etapa doi pe domeniul „Dezvoltarea competențelor verzi și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău”

Zeci de cadre didactice și de conducere din instituțiile de învățământ publice municipale  participă la Sesiunea de formare etapa doi pe domeniul „Dezvoltarea competențelor verzi și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău”

Mai exact, aceste sesiuni se desfășoară pe parcursul zilelor 18 – 23 Noiembrie 2021 și sunt  destinate cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar, fondator al cărora este Consiliul Municipal Chișinău.

Profesorii sunt un pilon important în educația elevilor, iar pentru a-i învăța să predea disciplinele proiectului, și ei au parcurs un program de formare alături de mentori experimentați în domeniu ecologiei. Astfel, prima etapă a programului a avut loc pe parcursul lunii septembrie curent, format ofline și a inclus sesiuni de pregătire pentru 50 de formatori locali – cadre didactice/manageriale. 

Formatorii acestui program la rândul lor instruiesc online, fiind repartizați pe echipe în format cascadă, cel puțin alte 350 de cadre didactice/ manageriale din municipiu în domeniul implementării ecologiei în școli, obiective ce țin de promovarea dezvoltării economice verzi și implementarea Agendei ONU 2030 privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. 

Finalitatea activității este de a eficientiza procesul de predare-învățare-evaluare la subiectele ce țin de ecologie, de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor, de abordare corectă a  problemelor cu care se confruntă generația actuală de elevi și de conștientizare a importanței  susținerii acțiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităților pentru creșterea verde, stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului, precum și oferirea de suport în realizarea obiectivului comun al Primăriei municipiului Chișinău „Chișinău − Oraș Verde – Planificare Strategică”. 

Programul de formare este unul interactiv, participanții fiind familiarizați cu educația ecologică ce prezintă multe avantaje: favorizează bunăstarea personală, promite un viitor durabil comunității, conduce spre practicarea meseriilor verzi și dezvoltă competențele care îi vor ajuta pe copii și adolescenți în alte domenii de studiu. Astfel, ei vor avea posibilitatea să-și dezvolte gândirea creativă și cea critică, capacitățile de comunicare, abilitățile și competențele necesare pentru crearea de proiecte ecologice.

Resursele educaționale folosite în cadrul acestor formări sunt variate și includ:  de tip text digital, PPT, exerciții de simulare, teste interactive de evaluare și realizarea unui proiect final. Pe durata cursului, cadrele formate pot adresa întrebări formatorilor atunci când au neclarități, nu pot duce la bun sfârșit un item sau vor să afle ceva nou. După finalizarea formării participanții vor fi capabili să aplice aceste subiecte în domeniul lor profesional de acțiune și de luare a deciziilor, să predea aceste subiecte în calitate de formatori altor cadre didactice într-un mod orientat spre aplicare. Totodată, beneficiarii acestor sesiuni de formări vor acumula cunoștințe utile, iar capacitățile formate vor permite implicarea și participarea acestora la elaborarea și implementarea de proiecte aferente Concursului municipal de finanțare a Proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”. 

Menționăm că, implementarea inițiativelor ecologice din școlile publice municipale sunt susținute pe deplin de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău. Astfel, prin prisma cadrelor didactice și manageriale ale instituțiilor de învățământ, beneficiarii acestei sesiuni de formări, vor ajuta elevii să înțeleagă importanța și urgența aplicării acestor schimbări. 

Apreciem deschiderea cadrelor didactice de a-și dezvolta abilitățile, în vederea eficientizării procesului educațional atât online, cât și ofline. Astfel, astăzi, 18 noiembrie 2021, formatorii selectați 12 la număr  au instruit alte 88 de cadre didactice și manageriale din instituțiile publice municipale. De menționat faptul că participarea la acest eveniment este gratuită. 

Programul de formare „Dezvoltarea competențelor ecologice și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău” este organizat cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu finanțare din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenției Elvețiane pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).