Stația Orășenească a Tinerilor Turiști

ℹDirecția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează despre posibilitatea înscrieri copiilor la Stația Orășenească a Tinerilor Turiști (SOTT) a municipiului Chișinău care este o instituție publică de învățământ extrașcolar, ce oferă servicii educaționale gratuite copiilor și tinerilor de la 5 ani – 21 ani.
🏫Stația Orășenească a Tinerilor Turiști (SOTT) a municipiului Chișinău este o unitate educațională – parte integrantă a sistemului de învățământ, care realizează activități complementare procesului educațional din toate tipurile de unități de învățământ, menite să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acționa al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora în domeniul timpului liber având următoarelor obiective:
✅extinderea și aprofundarea cunoștințelor generale și speciale în diferite domenii ale sportului, culturii, artei, istoriei și tradițiilor naționale, literaturii etc.;
✅motivarea și stimularea prin intermediului ocupațiilor în cercuri a creativității, inventivității, gândirii analitice, deprinderilor, aptitudinilor și pregătirii fizice a elevilor;
✅crearea condițiilor favorabile pentru afirmarea tinerilor talente;
✅fortificarea sănătății, călirea organismului, sporirea capacității de muncă intelectuală și fizică;
✅formarea la elevi a unui sistem de cunoștințe din domeniul disciplinelor înrudite;
✅formarea motivației elevilor de practicare sistematică a ocupațiilor în cadrul SOTT;
✅formarea continuă a culturii sănătății elevilor;
✅educarea comportamentului civilizat;
✅pregătirea sportivilor de performanță.
📢Date de contact:
☎️Tel.: 022 542 253
📮Adresă: str. G.Ureche, 56, Chișinău