Stimați profesori și elevi, colegi și buni prieteni!

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vine cu inițiativa de a crea împreună o serie de activități de educație non-formală și informală care ar avea scopul dezvoltării la elevi/tineri a libertății cuvântului, gândirii critice constructive și a creativității individuale.

În acest sens, propunem să ne creăm un spațiu de comunicare online, și anume https://www.facebook.com/groups/665716177408144/

în cadrul căruia se vor desfășura traininguri tematice, master class, seminare, work-shop(uri), schimb de bune practici, parvenite din interesul tinerilor și pentru aceștia.

Pentru început, vom avea nevoie să creăm o echipă de participanți activi atât din rândul tinerilor, cât și cadre didactice cointeresate în educația mediatică școlară. Așadar, invităm toți doritorii/elevii/tinerii să se înscrie în grup și să vină cu acele propuneri/întrebări concrete, la care ar dori să caute soluții sau răspunsuri.

Cel de-al II-lea pas va fi instruirea reciprocă, schimb de bune practici, traininguri, etc.

A III-a etapă ar fi crearea/lansarea unui produs mediatic (revistă electronică, inițial) la care și-ar da contribuția toți doritorii.

Pe parcurs vom analiza/propune și alte idei, activități, astfel încât proiectul nostru să prindă contur și să ia aripi…

În speranța unei colaborări frumoase, așteptăm să acceptați invitația, să ne propuneți noi membri și să activăm frumos în continuare.

Nota: Menționăm, că acest Proiect este o activitate de voluntariat, scopul căreia este educarea, promovarea și încurajarea tinerilor (discipolilor), dar și a cadrelor didactice cu spirit de inițiativă și creativitate.