Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret (SDST) din municipiul Chișinău

ℹ️Astăzi, 04 mai 2021, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a organizat ședința de lucru privind elaborarea Strategiei Municipale pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret 2021-2026, în cadrul căreia a fost prezentat Proiectul. La ședință a participat primarul General Ion CEBAN, viceprimarul de ramură Angela CUTASEVICI, șefii adjuncți DGETS, reprezentanți ai Centrului Municipal de Tineret al DGETS.
?În cadrul ședinței au fost expuse atât acțiunile întreprinse cât și propunerile formulate în contextul implicării tuturor factorilor care pot contribui la implementarea SDST. Totodată, expertul (Igor CIUREA, cooptat de UNICEF) a prezentat progresul în procesul de elaborare a documentului și rezultatele preliminare. De asemenea, în urma consultărilor urmează validarea primară a cadrului strategic propus de aceea se încurajează feedbackul punctual pe document.
?Astfel, următoarele etape vor cuprinde atât ajustarea strategiei în baza feedbackului primit, elaborarea Planului de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret al Municipiului Chișinău pentru anii 2021-2023, precum costificarea acestuia și consultarea largă a documentului (inclusiv cu grupul de lucru creat).
Menționăm că, Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a municipiului Chișinău este un document de politică publică ce are menirea să consolideze și să ghideze acțiunile APL pe sectorul de tineret pentru anii 2021–2026. SDST este elaborată în concordanță cu principalele priorități, strategii și programe în domeniul de tineret, la nivel internațional, național și local. Astfel, documentul transpune viziunea municipiului Chișinău pentru dezvoltarea sectorului de tineret și punerea în aplicare a principiilor și direcțiilor prioritare stabilite în Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret, în conformitate cu rigorile și standardele în domeniu, inclusiv prevederile HG Nr. 386/2020.
?În procesul de elaborare a documentului a fost studiat minuțios sectorul de tineret al municipiului, consultată opinia tinerilor față de problemele stringente cu care se confruntă și viziunea specialiștilor responsabili de dezvoltarea programelor și lucrului de tineret.
Scopul strategiei este de a crea condiții favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii de tineret.
?Viziunea acestei strategii este de a avea un oraș în care toți tinerii sunt rezilienți, capabili să-și realizeze drepturile, potențialul maxim și să contribuie la construirea unei comunități pașnice, inclusive și durabile.