Ziua Internațională a Educației pentru Mediu

26 ianuarie 2022 – Ziua Internațională a Educației pentru Mediu.

Ziua Internațională a Educației pentru Mediu își are originea în 1972, odată cu Declarația Conferinței Națiunilor Unite asupra Mediului Uman, organizată la Stockholm, Suedia, în iunie 1972, în care sublinia necesitatea unor criterii și principii comune care să ofere oamenilor lumii inspirație și îndrumări pentru conservarea și îmbunătățirea mediului.

Educația pentru mediu este un proces dinamic și participativ care urmărește să trezească în oameni o conștientizare care să permită identificarea problemelor de mediu atât de nivel general (global) cât și specific.

Educația pentru mediu urmărește identificarea relațiilor și interacțiunilor care apar între mediu și om și, de asemenea, urmărește promovarea relației armonioase între activitățile umane și natură prin dezvoltare durabilă, cu scopul de a asigura o viață de înaltă calitate a generațiilor viitoare. În țările în curs de dezvoltare, majoritatea problemelor de mediu sunt cauzate de conștientizarea scăzută a populației asupra mediului. Este important să informați populația cu privire la problemele relevante și să dezvoltați un comportament adecvat.

Educația despre mediu asigură înțelegerea modului de funcționare a sistemelor naturale, a impactului activităților umane asupra sistemelor naturale; dezvoltă capacitățile investigative și gândirea critică, stă la baza formării unui suport cognitiv care să permită apoi, participarea la luarea deciziilor de mediu.

Educația în mediu asigură experiența practică a instruirii prin contactul direct cu componentele mediului, dezvoltă abilități de culegere a datelor și de investigație pe teren, stimulează preocuparea față de mediu.

Educația pentru mediu finalizează educația în și despre mediu, dezvoltă sensul responsabilității față de mediu, motivația și abilitățile de a participa la îmbunătățirea stării mediului.

Împreună învățăm să protejăm mediul!