În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general

În temeiul Circularei Ministerului Educației și Cercetării nr. 03/2-09/6388 din 30.12.2021, în scopul asigurării cu cadre didactice a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2022-2023, secția resurse umane a DGETS solicită, în termen de până la 20 ianuarie curent, prezentarea informației privind numărul total de posturi didactice vacante pentru anul de studii 2022-2023, precum și prognoza necesarului de cadre pe termen mediu (3 ani), conform tabelelor atașate potrivit anexelor 1 și 2.

Informația solicitată urmează a fi prezentată în variantă scanată PDF (cu semnătura și ștampila directorului) la următoarele adrese electronice:

Sectorul Centru – vdontu73@gmail.com, tel.: 022 201618;
Sectorul Botanica: – nicu.crist@gmail.com, tel.: 022 233935, 079 119 712;
Sectorul Buiucani – adamusteata2019@gmail.com, tel.: 022 235269;
Sectorul Ciocana – svetlana.paginu@gmail.com, tel.: 022 233447;
Sectorul Râșcani – stihariv@gmail.com, tel.: 022 235269.

Anexele le găsiți aici: Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2