Funcții publice vacante

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport :

    Meriacre  Victoria

  Interviul se va desfășura pe data de 30 mai 2024, ora 13.00, în biroul nr.18, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției  managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport:
  1. Culeac Ala;
  2. Meriacre Victoria.

  Proba scrisă se va desfășura pe data de 28 mai curent, ora 9.00, în biroul nr.18, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE:

-Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șpecialist superior în cadrul Direcției  managementul  învățământului extrașcolar, tineret și sport ( specialist superior )

Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la clasele primare (școala națională) în cadrul Direcției management curricular (specialist clasele primare)
– Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la matematică în cadrul Direcției management curricular (specialist matematica)
– Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la informatică în cadrul Direcției management curricular (specialist informatica)
– Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la istoria românilor și universală în cadrul Direcției management curricular (specialist istoria)
– Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la limba și literatura rusă, limba și literatura ucraineană/bulgară în cadrul Direcției management curricular (specialist limba rusa)
– Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică în cadrul Direcției management curricular (specialist educatia fizica)
– Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 2 unități (specialist achizitii publice)
– Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional (învățământ preșcolar) – 1 unitate (specialist management instituțional)
– Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 2 unități (specialist politici educaționale)
———————————————————————————————— 

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE:
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la clasele primare (școala națională) în cadrul Direcției management curricular (specialist-superior-clasele-primare-sc.nat. – 1 unitate.). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la istoria românilor și universală în cadrul Direcției management curricular (specialist-principal-istorie – 1 unitate). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la matematică în cadrul Direcției management curricular (specialist-superior-matematica – 1 unitate). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la informatică în cadrul Direcției management curricular (specialist-superior-informatica – 1 unitate). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la limba și literatura rusă, limba și literatura ucraineană/bulgară în cadrul Direcției management curricular (specialist-superior-limba-si-literatura-rusa-ucraineana-bulgara – 1 unitate). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică în cadrul Direcției management curricular – 1 unitate (specialist-superior-educatia-fizica – 1 unitate). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional (învățământ preșcolar) – 1 unitate (specialist-superior-Directia-management-institutional – 1 unitate). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 2 unități (specialist-superior-DAMPIPE 2 unitați). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 2 unități (Achizitii-publice-specialist-superior – 2 unitați). Prelungirea perioadei de depunere a actelor până la data de 19.09.2023.
  ————————————————————————————————————————————————–
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE:
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 2 unități (specialist superior DAP)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 2 unități (specialist superior DAMPIPE)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional (învățământ preșcolar) – 1 unitate (specialist superior Direcția management instituțional)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la clasele primare (școala națională) în cadrul Direcției management curricular (specialist superior clasele primare (sc.naț.)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la matematică în cadrul Direcției management curricular (specialist superior matematica)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la informatică în cadrul Direcției management curricular (specialist superior informatica)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la istoria românilor și universală în cadrul Direcției management curricular (specialist principal istorie)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la limba și literatura rusă, limba și literatura ucraineană/bulgară în cadrul Direcției management curricular (specialist superior limba și literatura rusă, ucraineană, bulgară)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică în cadrul Direcției management curricular (specialist superior educația fizică)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 2 unități (Achizitii publice specialist superior)
  – Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional (învățământ preșcolar) – 1 unitate (Management institutional specialist superior)
  ————————————————————————————————————–
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE
  Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției  management instituțional :

  1.  Șalari Daniela;
  2. Cornei Liliana.

  Proba scrisă se va desfășura pe data de 27 septembrie curent, ora 9.00, în biroul nr.18, str. itropolit Dosoftei, 99.

 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției management instituțional – 1 unitate (Specialist-principal-Directia-management-institutional-1)
 • Cu privire la prelungirea  concursurilor  prin modificarea datei-limită de depunere a  documentelor la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în   cadrul  Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău
  În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.201 din 11 martie 2009, se anunță prelungirea concursurilor prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, după cum urmează:
  Specialist principal în cadrul Direcției analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 1 unitate;
  Specialist superior în cadrul Direcției analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 1 unități;  
  Specialist superior în cadrul Direcției management instituțional – 2 unități;
  Specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 4 unități;
  Specialist superior în cadrul Direcției Management curricular – 7 unități.
  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 12 septembrie 2022. Depunerea dosarului cu documentele necesare de participare la concurs va  avea loc la Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău (str. Mitropolit Dosoftei, 99, bir.13). Persoana responsabilă Veronica Donțu, șef Direcția managementul resurselor umane, telefon (022) 20-16-18, program: luni-vineri, ora 800-1700, pauză de masă 1200-1300, cadredgets@gmail.com.
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la informatică în cadrul Direcției management curricular (informatica (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la geografie în cadrul Direcției management curricular (geografia (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la istoria românilor și universală în cadrul Direcției management curricular (istoria-romanilor-si-universala (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la matematică în cadrul Direcției management curricular (matematica (1))
 •  Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la clasele primare (școala națională) în cadrul Direcției management curricular (cl.primare_scoala_nationala (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică în cadrul Direcției management curricular (educatia_fizica (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la limba și literatura română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale în cadrul Direcției management curricular (limba-si-literatura-romana_minoritati_nationale (1)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional – 1 unitate (Specialist-superior-Directia-management-institutional (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional (învățământ preșcolar) – 1 unitate (Specialist-superior-Directia-mangement-institutional-institutiile-de-invatamant-prescolar (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 4 unități (Specialist-superior-Directia-achizitii-publice (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 1 unitate (Specialist-superior-Directia-analiza-si-monitorizarea-procesului-de-implementare-a-politicilor-educatoionale- (1))
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 1 unitate (Specialist-principal-Directia-analiza-si-monitorizarea-procesului-de-implementare-a-politicilor-educatoionale (1))
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist  superior la educația muzicală în cadrul Direcției management curricular:Popescu Olga
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația muzicală în cadrul Direcției Management curricular:
  Popescu Olga
  Interviul se va desfășura pe data de  01 iulie 2022, ora 11.00, în biroul nr.18, str. Mitropolit Dosoftei, 99.
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist  superior la educația muzicală în cadrul Direcției management curricular:
  Popescu Olga
  Proba scrisă se va desfășura pe data de 28 iunie curent, ora 10.00, în biroul nr.18, str.Mitropolit Dosoftei, 99.
 • Cu privire la prelungirea  concursurilor  prin modificarea datei-limită de depunere a  documentelor la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în   cadrul  Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal ChișinăuÎn conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.201 din 11 martie 2009, se anunță prelungirea concursurilor prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, după cum urmează:
  Specialist principal în cadrul Direcției analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 1 unitate;
  Specialist superior în cadrul Direcției analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 2 unități;  
  Specialist superior în cadrul Direcției management instituțional – 2 unități;
  Specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 4 unități;
  Specialist superior în cadrul Direcției Management curricular – 9 unități.
  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 20 iunie 2022. Depunerea dosarului cu documentele necesare de participare la concurs va  avea loc la Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău (str. Mitropolit Dosoftei, 99, bir.13). Persoana responsabilă Veronica Donțu, șef Direcția managementul resurselor umane, telefon (022) 20-16-18, program: luni-vineri, ora 800-1700, pauză de masă 1200-1300, cadredgets@gmail.com.
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la informatică în cadrul Direcției management curricular (informatica)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la geografie în cadrul Direcției management curricular (geografia)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la istoria românilor și universală în cadrul Direcției management curricular (istoria romanilor si universala)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la fizică în cadrul Direcției management curricular (fizica)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la matematică în cadrul Direcției management curricular (matematica)
 •  Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la clasele primare (școala națională) în cadrul Direcției management curricular (cl.primare_scoala_nationala)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică în cadrul Direcției management curricular (educatia_fizica)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația muzicală în cadrul Direcției management curricular (educatia-muzicala)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la limba și literatura română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale în cadrul Direcției management curricular (limba-si-literatura-romana_minoritati_nationale (1)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional – 1 unitate (Specialist-superior-Directia-management-institutional)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional (învățământ preșcolar) – 1 unitate (Specialist-superior-Directia-mangement-institutional-institutiile-de-invatamant-prescolar)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 4 unități (Specialist-superior-Directia-achizitii-publice)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 2 unități (Specialist-superior-Directia-analiza-si-monitorizarea-procesului-de-implementare-a-politicilor-educatoionale-)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 1 unitate (Specialist-principal-Directia-analiza-si-monitorizarea-procesului-de-implementare-a-politicilor-educatoionale-)
 • Comisia de concurs anunță învingătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport:
  Tataru Rodica
  Grajdari Maia
  Nazaria Svetlana
  Stratulat Raisa
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef direcție/contabil șef în cadrul Direcției  managementul economico-financiar și evidența patrimoniului:
  Ignatieva Svetlana
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției managementul  învățământului extrașcolar, tineret și sport:
  Caragia Natalia
 • Comisia de concurs anunță învingătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de  specialiști principali în cadrul Direcției achiziții publice:
  Doraș Svetlana
  Jardan Veronica
  Cobzac Cecilia
  Guțuleac Elena
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de  specialist principal în cadrul Direcției  analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale:
  Bistrica Olesea
 • Comisia de concurs anunță învingătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de  auditor intern în cadrul Secției audit intern:
  Crușinschi Vladimir
  Goncearova Olga
  Frunza Clavdia
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional:
  Potorac Rodica
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane:
  Nicu Cristina
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport:
  Nazaria Svetlana;
  Stratulat Raisa;
  Grajdari Maia;
  Tataru Rodica.
  Interviul se va desfășura pe data de 08 aprilie 2022, ora 15.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef direcție/contabil șef în cadrul Direcției managementul economico-financiar și evidența patrimoniului.
  Ignatieva Svetlana.
  Interviul se va desfășura pe data de 08  aprilie 2022, ora 14.40, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport:
  Caragia Natalia.
  Interviul se va desfășura pe data de 08 aprilie 2022, ora 14.20, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale:
  Bistrica Olesea.
  Interviul  se va desfășura pe data de 08 aprilie 2022, ora 14.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției Management instituțional:    Potorac Rodica. Interviul  se va desfășura pe data de  07 aprilie 2022, ora 16.40, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul  pentru ocuparea funcției  publice vacante  de specialist principal în cadrul Direcției Achiziții publice:
  1. Doraș Svetlana;
  2. Guțuleac Elena;
  3. Jardan Veronica;
  4. Cobzac Cecilia.

  Interviul  se va desfășura pe data de 07 aprilie 2022, ora 15.40, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul  pentru ocuparea funcției  publice vacante  de  auditor intern  în cadrul  Secției audit intern:
  1. Frunza Clavdia;
  2. Goncearova Olga,
  3. Crușinschi Vladimir.

  Interviul  se va desfășura pe data de  07 aprilie 2022, ora 14.40, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul  pentru ocuparea funcției  publice vacante  de specialist principal  în cadrul Direcției Managementul resurselor umane:
  1. Osipenco Gabriela;
  2. Nicu Cristina.

  Interviul se va desfășura pe data de  07 aprilie 2022, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional – 2 unități (Specialist-superior-Directia-mangement-institutional-institutiile-de-invatamant-prescolar prelungit)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional – 2 unități (Specialist-superior-Directia-management-institutional-1 prelungit)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 5 unități (Specialist-superior-Directia-achizitii-publice prelungire)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 2 unități (Specialist-superior-Directia-analiza-si-monitorizarea-procesului-de-implementare-a-politicilor-educatoionale prelungire-)
 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist  principal în cadrul Direcției   managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport:
  1. Stratulat Raisa;
  2. Bistieru Olga;
  3. Țigan Ecaterina;
  4. Guzev Iulia;
  5. Nazaria Svetlana;
  6. Tataru Rodica;
  7. Gîrleanu Lora;
  8. Grajdari Maia.

  Proba scrisă se va desfășura pe data de 04 aprilie  curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist  superior în cadrul Direcției   managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport:
  1. Caragia Natalia;
  2. Chiriac Ina.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de 04 aprilie  curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei,99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de șef direcție / contabil șef  în  cadrul Direcției  managementul economico-financiar și evidența patrimoniului:
  1. Borta Tatiana;
  2. Ignatieva Svetlana;
  3. Rotaru Tatiana.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de 04 aprilie  curent, ora 9.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale:
  1. Savin Ruslana;
  2. Votcariov Alexandru;
  3. Bistrica Olesea,
  4. Pîntea Aurelia.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de 04 aprilie  curent, ora 9.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției  achiziții publice:
  1. Borta Tatiana;
  2. Frunza Clavdia;
  3. Goncearova Olga;
  4. Crușinschi Vladimir;
  5. Doraș Svetlana;
  6. Guțuleac Elena;
  7. Jardan Veronica;
  8. Cobzac Cecilia.

  Proba scrisă se va desfășura pe data de 01 aprilie  curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist superior în  cadrul Direcției  Management instituțional:
  1.  Potorac Rodica;
  2.  Pădureț Ecaterina.

  Proba scrisă se va desfășura pe data de 01 aprilie  curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern în cadrul secției Audit intern a DGETS:
  1. Doraș Svetlana;
  2. Guțuleac Elena;
  3. Jardan Veronica;
  4. Crușinschi Vladimir;
  5. Frunza Clavdia;
  6. Goncearova Olga.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de 01 aprilie  curent, ora 9.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei,99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE! Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Managementul resurselor umane:
  1. Nicu Cristina;
  2. Osipenco Gabriela.

  Proba scrisă se va desfășura pe data de 01 aprilie  curent, ora 9.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Anexa nr.1 Formular de participare
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 2 unități (Specialist principal Direcția analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional – 2 unități (Specialist superior Direcția management instituțional, instituțiile de învățământ preșcolar)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de Șef direcție/contabil șef în cadrul Direcției managementul economico-financiar și evidența patrimoniului – 1 unitate (Contabil șef Direcția managementul economico-financiar și evidența patrimoniului)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice – 5 unități (Specialist superior Direcția achiziții publice)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern în cadrul Secției audit intern – 3 unități (Auditor intern Secția audit intern)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane – 1 unitate (Specialist principal Direcția managementul resurselor umane)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional – 2 unități (Specialist superior Direcția management instituțional)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției achiziții publice – 4 unități (Specialist principal Direcția achiziții publice)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale – 2 unități (Specialist superior Direcția analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport – 4 unități (Specialist principal Direcția managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport – 1 unitate (Specialist superior Direcția managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport)
 • Comisia de concurs anunță învingătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în cadrul Secției management preuniversitar:

          Gînsari Elena

          Antoci Eugenia    

 • Comisia de concurs anunță învingătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției management preșcolar:

          Bușilo Elena

          Monacu Angela    

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE
  Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției Management preuniversitar:

  1. Gînsari Elena;
  2. Antoci Eugenia;
  3. Monacu Angela.

  Interviul se va desfășura pe data de 30 decembrie 2021, ora 11.40, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE
  Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției management preșcolar:

  1. Bușilo Elena;
  2. Monacu Angela.

  Interviul se va desfășura pe data de 30 decembrie 2021, ora 11.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE
  Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției management preșcolar:

  1. Novac Irina;
  2. Bușilo Elena;
  3. Monacu Angela;
  4. Cernenchi Elena.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de  23 decembrie curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • CONCURS FUNCȚII PUBLICE
  Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice   vacante de specialist principal în cadrul Secției management preuniversitar :

  1. Antoci Eugenia;
  2. Gînsari Elena;
  3. Monacu Angela;
  4. Babcenco Coralia.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de  23 decembrie curent, ora 11.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Anexa nr.1 Formular de participare
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției management preuniversitar – 2 unități (Specialist principal Secția management preuniversitar)
 • Concurs! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției management preșcolar – 2 unități (Specialist principal Direcția management preșcolar)
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la biologie/chimie în cadrul Direcției inspecție școlară:
  Grecu Elena.
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la limbile străine în cadrul Direcției inspecție școlară:
  Coropcean Valentina.
 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația plastică și educația tehnologică în cadrul Direcției inspecție școlară:
  Doroșchevici Iustina.
 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la biologie/ chimie în cadrul Direcției inspecție școlară:
  1. Grecu Elena.

  Interviul se va desfășura pe data de  06 octombrie 2021, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul  pentru ocuparea funcției  publice vacante  de specialist  superior  la educația plastică și educația tehnologică în cadrul Direcției inspecție școlară:
  1.  Doroșchevici Iustina.

  Interviul  se va desfășura pe data de  06 octombrie 2021, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul  pentru ocuparea funcției  publice vacante  de specialist principal la   limbile străine în cadrul Direcției inspecție școlară:
  1. Coropcean Valentina.

  Interviul se va desfășura pe data de  06 octombrie 2021, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică în cadrul Direcției inspecție școlară:
 1.  Palamarciuc-Berlinschi Lilia;
 2.  Mihniova Oxana.

Proba scrisă se va desfășura pe data de 06 octombrie curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal  la limba și literatura rusă în cadrul Direcției inspecție școlară:
  Leașenco Olga.
 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist  principal  la biologie/ chimie  în  cadrul Direcției inspecție școlară:
  1. Grecu Elena;
  2. Statii Tatiana.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de  29 septembrie curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist  principal  la  limbile străine  în  cadrul Direcției inspecție școlară:
  1.   Coropcean Valentina;
  2.  Gațcan Georgeta.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de  29 septembrie curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției  publice vacante de specialist  superior  la  educația tehnologică în  cadrul Direcției inspecție școlară:
  1.  Doroșchevici Iustina;
  2.  Gudumac Tatiana.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de  29 septembrie curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la limba și literatura rusă în cadrul Direcției inspecție școlară:
  1. Leașenco Olga.

  Interviul se va desfășura pe data de 15 septembrie 2021, ora 14.00, în biroul nr.25, str.Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Comisia de concurs anunță lista candidaților care au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la limba și literatura rusă în cadrul Direcției inspecție școlară:
  1. Soboleva Maia;
  2. Leașenco Olga.

  Proba scrisă se va desfășura  pe data de  09 septembrie curent, ora 14.00, în biroul nr.25, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

 • Anexa nr.1 Formular de participare
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică în cadrul Direcției inspecție școlară (educatia fizica)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la limbile străine în cadrul Direcției inspecție școlară (limbi_straine)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la matematică în cadrul Direcției inspecție școlară (matematica)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la fizică în cadrul Direcției inspecție școlară (fizica)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la clasele primare (școala națională) în cadrul Direcției inspecție școlară (cl.primare)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la limba și literatura română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale în cadrul Direcției inspecție școlară (limba și literatura română)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la istoria românilor și universală și educație pentru societate în cadrul Direcției inspecție școlară (istoria)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la educația muzicală în cadrul Direcției inspecție școlară (educația muzicală)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la biologie/chimie în cadrul Direcției inspecție școlară (biologie_chimie)
 • Concurs prelungit! Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația plastică și educația tehnologică în cadrul Direcției inspecție școlară (ed.plastică)
 • Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal la limba și literatura rusă în cadrul Direcției inspecție școlară
 • Informație cu privire la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică în cadrul Direcției inspecție școlară