Servicii pentru tineri

Centrul Municipal de Tineret Chișinău, prestează servicii prietenoase și sigure tinerilor, oferite de către specialiști formați în domeniu. Serviciile Centrului sunt gratuite și orientare către tineri din mun.Chișinău cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani.

Serviciul de dezvoltare personală și animare a timpului liber a tinerilor:

Scopul serviciului constă în pregătirea tânărului pentru viața de adult în plan personal, social și profesional, dar și pentru viața în familie și în societate, pentru activitatea individuală și de muncă. Serviciul contribuie la sporirea responsabilității ficărui tânăr față de propriul viitor și la integrare socială reușită a acestuia.

Obiectivele serviciului

 • Organizarea activităților și programelor de dezvoltare personală a tinerilor;
 • Oferă consultații privind dezvoltarea personală a tinerilor;
 • Oferă posibilitate tinerilor să se implice în campanii de promovare a educației non-formale;
 • Motivarea tinerilor de a fi mai activi sociali, etc .

Activitățile Serviciului

Sesiuni pentru dezvoltarea personală, (stimă de sine , motivație,) mese rotunde.

Activități de cunoaștere, meditație, joc de rol și dezvoltarea abilităților în cadrul serviciului de animare a timpului liber.

Sesiuni privind consilierea tinerilor în probelemele cu care se confruntă.

Activități în aer liber care au beneficii pentru sănătatea fizică și mentală a tinerilor , etc.

Serviciul de informare și documentare a tinerilor:

Scopul serviciului este de a facilita dezvoltarea personală și socială a tinerilor, de a-i ajuta să obțină cunoștințe, abilități și aptitudini necesare pentru integrarea lor reușită în societate prin informarea din surse sigure și variate, ca:

 • punerea la dispoziție a unei săli de calculatoare cu acces la Internet;
 • biblioteca care conține cărți, reviste, materiale informative etc. unde tinerii se pot documenta;
 • pagina Web a Centrului;
 • pagina de Facebook, Instagram, Telegram a Centrului;
 • baza de date, în format electronic (unde se găsesc informații de contact a unor organizații/ persoane, enumerarea serviciilor prestate de acestea și categoriile de beneficiari cărora sunt adresate aceste servicii);
 • publicații tipărite (ghiduri, broșuri, pliante, afișe, etc.);
 • buletine informative, în format electronic
 • activități outreach

Serviciul de voluntariat și participare a tinerilor:

Scop: Oferirea unui suport informațional, metodologic prin care tinerii se pot implica în procesul decizional din comunitate prin intermediul structurilor de tineret, cu acțiuni participative și de voluntariat. Formarea unor deprinderi de viață în societate prin activități de voluntariat, prin care tinerii capătă experiențe pe diverse domenii care pot fi certificate prin carnetul de voluntariat.

Obiective:
-Crearea de noi oportunități cu tineri și pentru tineri în vederea dezvoltării acestora pe diverse domenii de interes.
– Formarea unui mediu de interacțiune pentru tineri.
– Identificarea de noi posibilități pentru tineri și ajustarea acestora la noile tendințe.

Program de activitate:

Luni-Vineri: 09:00-18:00
Telefon de contact: 022-48-24-20

Mihaela Enachi, specialist, Serviciul de dezvoltare personală și animare a timpului liber a tinerilor;

Marta Vasluian, specialist, Serviciul de informare și documentare a tinerilor;

Ilie Viziru, specialist, Serviciul de voluntariat și participare a tinerilor;