Serviciul logopedic

Activitatea Centrului psiho-socio-pedagogic (în continuare Centru) presupune prestarea de servicii psihologice, logopedice, psihopedagogice în vederea asigurării capacității optime de funcționare a copiilor/elevilor, familiei, angajaților din sistemul educațional.

Centrul este unica instituție ce prestează servicii psihologice, logopedice și psihopedagogice gratuite, paralel inițiază și desfășoară independent sau în parteneriat activități de anvergură socială precum și servicii prestate altor structuri ale statului: sănătate, protecției sociale și familiei, organelor judiciare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale în vizorul cărora sunt beneficiarii Centrului.

În domeniul asistenței logopedice în cadrul serviciului de asistență logopedică:

  • identificarea și evaluarea tulburărilor de limbaj și comunicare ale copiilor/elevilor;
  • stabilirea nivelului actual de dezvoltare al copilului/elevului, potențialul şi necesitățile lui de dezvoltare pe domeniul ce ține de limbaj și comunicare;
  • elaborarea și realizarea programelor individualizate de asistență logopedică pentru compensarea, ameliorarea tulburărilor de limbaj și comunicare;
  • selectarea instrumentelor (metode, probe, tehnici) de evaluare şi asistenţă logopedică;
  • desfășurarea activităților de compensare/ameliorare pentru copiii/elevii care prezintă tulburări de limbaj și comunicare;
  • acordarea asistenței părinților/reprezentanților legali ai copilului/elevului în vederea prevenirii și compensării/ameliorării tulburărilor de limbaj şi comunicare;
  • monitorizarea, evaluarea şi supervizarea activității logopezilor din instituțiile de învățământ;
  • elaborarea planurilor/rapoartelor de activitate lunară/semestrială/anuală.