Serviciul logopedic

 

Recomandări privind organizarea activității Serviciului logopedic în anul de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal
Angela Tărîță, logoped SAP / CPSP, gr. didactic superior
Managementul activității:

 • Studiază prevederile documentelor de politici educaționale avizate de MECC, „Instrucțiuni privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic de Covid -19. a reglementării special privind organizarea anului de studii 2020 – 2021, în contextual epidemiologic de COVID – 19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial,liceal și extrașcolar”;
 • Stabilirea programului de activitate (orarul activităților) în dependență de modelul de organizare a procesului educațional ales de instituția de învățământ;
 • Stabilește în comun cu administrația instituției , cadrul didactic de la clasă, graficul de activitate cu elevii (ieșire / intrare la cabinet), pentru evitarea aglomerării copiilor în spațiile comune;
 • Aplică diverse forme de activitate cu copii, minimalizând contactul fizic, riscurile de îmbolnăvire, dar făcându-le atractive și interesante pentru copii. Asigură confortul psiho- emoțional al copiilor.
 • Organizează activități logopedice cu elevii în spații igienizate, în conformitate cu PPIL adaptat pentru perioada pandemică, ținând cont de Reglementările – cadru, cu excluderea materialelor didactice ce nu pot fi dezinfectate;
 • Se va stabili traseul deplasării spre și de la cabinetul logopedic și se vor supraveghea în permanență elevii;
 • Copii vor fi însoțiți de logoped, și vor purta măști de protecție pe holurile instituției;
 • Aranjează copiii la masa de lucru cu respectarea distanței sociale 1-1,5 metri;
 • Organizează truse individuale pentru fiecare copil (pix, creioane colorate, caiete riglă, oglindă etc.);
 • Monitorizarea distanței fizice în timpul activității logopedice, dar și în timpul pauzelor;
 • Observă permanent starea de sănătate a copiilor;
 • Monitorizează zilnic starea de bine a elevului;
 • Respectarea igienizării cu produse de curățare pe bază de alcool,după fiecare activitate a băncilor, rechizitelor, materialelor didactice,oglinzilor, mânerelor ușii etc.;
 • Evităm în această perioadă utilizarea sondelor logopedice, a masajului logopedic;
 • Informează asistenta medical despre orice caz suspect;
 • Stabilește graficul de igienizare a încăperii cabinetului general cu un interval de 3 ore, dezinfectare obiectelor atinse după fiecare activitate, aerisirea încăperii cel puțin 10 min.

_______________________________________

În data de 19.08.20 s-a desfășurat atelierul la tema: „Logopedia astăzi: între viziune și acțiune”
Moderator: Ana Mocanu – logoped CPSP, grad didactic întâi, responsabil de activitatea logopedică în IET, mun. Chișinău.
Scopul atelierului – reglementarea activității logopedului IET în contextul pandemiei covid-19. Au fost realizare obiectivele:

 • Asigurarea funcționalității serviciului logopedic în IET în conformitate cu Instrucțiunea privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19 aprobată prin Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică (CNESP) nr. 21 din 24 iulie 2020 și Hotărârea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău Nr. 14 din 29 iulie 2020.
 • Crearea mediului protectiv și sigur în spațiul cabinetului logopedic și în spațiile IET pentru beneficiari terapiei logopedice.
 • Respectarea măsurilor care vizează sănătatea și siguranța beneficiarilor /copiilor la terapia logopedică.

În cadrul atelierului a fost elaborate următoarele recomandări și propuneri:

 • Informarea cadrelor didactice, părinții despre specificul de reorganizare a activităților logopedice, pentru asigurarea condițiilor de control și minimizarea răspândirii infecției Covid-19.
 • Acordarea asistenței metodice personalului didactic din instituție, pe perioada pandemică, în vederea proiectării, organizării și realizării activităților de dezvoltare/recuperare a vorbirii copiilor în formă de joc, ca activitate de bază, în condițiile distanțării sociale.
 • Informează, instruiește părinții despre măsurile aplicate de logoped în IET, în scopul cooperării și prevenirii cazurilor de COVID-19. Participanți – 9 logopezi.

________________________________________

Logopedia astăzi între viziune și acțiune
_______________________________________

Activitatea Centrului psiho-socio-pedagogic (în continuare Centru) presupune prestarea de servicii psihologice, logopedice, psihopedagogice în vederea asigurării capacității optime de funcționare a copiilor/elevilor, familiei, angajaților din sistemul educațional.

Centrul este unica instituție ce prestează servicii psihologice, logopedice și psihopedagogice gratuite, paralel inițiază și desfășoară independent sau în parteneriat activități de anvergură socială precum și servicii prestate altor structuri ale statului: sănătate, protecției sociale și familiei, organelor judiciare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale în vizorul cărora sunt beneficiarii Centrului.

În domeniul asistenței logopedice în cadrul serviciului de asistență logopedică:

 • identificarea și evaluarea tulburărilor de limbaj și comunicare ale copiilor/elevilor;
 • stabilirea nivelului actual de dezvoltare al copilului/elevului, potențialul şi necesitățile lui de dezvoltare pe domeniul ce ține de limbaj și comunicare;
 • elaborarea și realizarea programelor individualizate de asistență logopedică pentru compensarea, ameliorarea tulburărilor de limbaj și comunicare;
 • selectarea instrumentelor (metode, probe, tehnici) de evaluare şi asistenţă logopedică;
 • desfășurarea activităților de compensare/ameliorare pentru copiii/elevii care prezintă tulburări de limbaj și comunicare;
 • acordarea asistenței părinților/reprezentanților legali ai copilului/elevului în vederea prevenirii și compensării/ameliorării tulburărilor de limbaj şi comunicare;
 • monitorizarea, evaluarea şi supervizarea activității logopezilor din instituțiile de învățământ;
 • elaborarea planurilor/rapoartelor de activitate lunară/semestrială/anuală.