Contacte

Nr. Denumirea structurii subdiviziunii Telefon
Conducerea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport
1. Șef, Pavaloi Andrei 022/ 20-16-25
2. Șef adjunct, Negrei Viorica 022/ 20-16-02
3. Șef adjunct, Munca-Aftenev Daniela 022/ 20-16-04
Direcția management curricular
4. Șef Direcție management curricular, Axînti Svetlana 022/ 23-52-72
Direcția managementul instituțional
5. Șef interimar a Direcției în cadrul Direcției generale, Garbuz Daniela 022/ 20-16-08
Direcția managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport
6. Șef Direcției în cadrul Direcției generale, Silvia Butuc-Canațui 022/ 20-16-06
Secția Comunicare și Relații Publice
7. Șef Secție, Delinschi Aliona 022/ 23-52-75
Serviciul managementul perfectării actelor de studii
8. Șef Serviciu, Obada Doinița 022/ 20-16-09
Serviciul managementul cantitativ al calității procesului educațional
9. Șef Serviciu, Brînza Svetlana 022/23-34-42
Secția dezvoltarea competențelor profesionale
10. Șef Secție, Tataru Rodica 022/ 20-16-07
Secția învățarea pe tot parcursul vieții
11. Șef Secție, Russu Elena 022/ 78-07-40
Direcția achiziții publice
12. Șef Direcție în cadrul Direcției generale, Svetlana Doraș 022/ 23-30-63
Secția monitorizarea și gestionarea exploatării și reparației edificiilor
13. Șef Secție, Cerescu Dan 022/ 23-51-73
Secția agregare date și raportare operațională consolidată
14. Șef Secție, 022/ 23-34-45
Secția managementul documentelor
15. Șef Secție, Botnaru Tatiana 022/ 20-16-30
Direcția managementul resurselor umane
16. Șef Direcție în cadrul Direcției generale, Donțu Veronica 022/ 20-16-18
Serviciul asistență juridică
17. Șef Serviciu, Mîțu Olea 022/ 23-53-80
Secția audit intern
18. Șef Secție, Frunza Claudia 022/ 23-52-07
Secția mentenanță administrativ-gospodărească
19. Șef Secție, Cojocari Vasile 022/ 23-51-79

 

Nr. biroului Numele, prenumele  Telefon
Biroul nr. 1 (Direcția management curricular) Axinti Svetlana 23-52-72
Biroul nr. 2 Leașco Olga
Popescu Olga
22-55-74
23-34-42
Biroul nr. 3 Doroschevici Iustina
Apovoloi Elena
Cotruta Elena
Arion Liuba
22-76-97
Biroul nr. 4 Liulenov Inga
Demcenco Tamara
Grecu Elena
23-52-70
Biroul nr. 5 Gilca Silvia
Coropceanu Valentina
Bulhac Ludmila
23-52-71

20-16-17

Biroul nr. 6

(Secția Învățarea pe tot parcursul vieții)

Russu Elena
Lapp Maria
Pintea Aurelia
78-07-40
Biroul nr. 7

(Cancelaria)

Barac Parascovia
Bandac Nadejda
20-16-16
Biroul nr. 8

 

Bistrica Olesea
Chiorescu Lidia
23-49-75
Biroul nr. 9

(Serviciul asigurare didactică)

Curnic Eleonora 23-51-78
Biroul nr. 10 A Ursu Lilia 23-51-68
Biroul nr. 11

(Direcția managementul resurselor umane)

Stihari Viorica
Musteață Ada
Jandic Mariana
Paginu-Derevenciuc Svetlana
23-39-35

23-52-69

23-34-47

Biroul nr. 12

(șef-adjunct)

Munca-Afteniev Daniela 20-16-04
Biroul nr. 13

(Direcția managementul resurselor umane)

Donțu Veronica 20-16-18
Biroul nr. 14

(Direcția managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport)

Grajdari Maia
Arhip Larisa
22-27-40
23-51-77
Biroul nr. 16 Canațui Silvia 20-16-06
Biroul nr. 17

(Secția audit intern)

Frunză Claudia

Goncearova Olga

Crușinschi Vladimir

23-52-07

23-52-38

Biroul nr. 19

(Secția mentenanță administrativ-gospodărească)

Cojocaru Vasile 23-51-79
Biroul nr. 20

(Secția dezvoltarea competențelor profesionale)

Tataru Rodica 20-16-07
Biroul nr. 21
(Direcția managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport)
Chiriac Angela 27-54-93
Biroul nr. 22 Stratulat Raisa

Nazaria Svetlana

23-23-33

20-16-27

Biroul nr. 23

Call-centru

(e-grădinița,

e-școala)

Cornei Liliana

Obada Doina

23-52-84

20-16-09

Biroul nr. 24

(Anticamera)

Secretara 20-16-01
Biroul nr. 26

(șef adjunct)

Negrei Viorica 20-16-02
Biroul nr. 29

(Secția managementul documentelor)

Botnaru Tatiana

Malic Maricica

20-16-30
Biroul nr. 30

(Secția Comunicare și Relații cu Publicul)

Delinschi Aliona

Odobescu Adrian

Lupașcu Angela

 

23-52-75
Biroul nr. 31
(Direcția managementul instituțional)
Gînsari Elena

Antoci Eugenia

Șalari Daniela

23-51-71

 

23-52-77

Biroul nr. 32
(Direcția managementul instituțional)
Monacu Angela

Bușilo Elena

Potorac Rodica

20-16-03

 

23-25-26

Biroul nr. 33

(Serviciul managementul cantitativ al calității procesului educațional)

Brînza Svetlana

Muntean Tatiana

23-34-42

 

Biroul nr. 34
(Direcția managementul instituțional)
Garbuz Daniela 20-16-08
Biroul nr. 35
(Secția agregare date și raportare operațională consolidată)
Savin Ruslana

Arseni Irina

23-34-45

24-55-22

Biroul nr. 36
(Direcția achiziții publice)
Doraș Svetlana

Cobzac Cecilia

Gutuleac Elena

Jardan Veronica

23-30-63
Biroul nr. 37
(Secția monitorizarea și gestionarea exploatării și reparației edificiilor)
Dan Cerescu

Ciobu Corina

Apreutesei Vasile

23-51-73
Biroul nr. 38

(șef adjunct)

Pavaloi Andrei 20-16-25
Biroul nr. 39

(Direcția managementul instituțional)

Babcenco Coralia 23-22-28
Biroul nr.40
(medic igienist)
Bodiu Ludmila 23-47-28
Biroul nr. 41
(Secția monitorizarea și gestionarea exploatării și reparației edificiilor)
Osadci  Anatolie

Curtean Boris

Bodean Ana

23-47-28
Biroul nr. 42

(Serviciul asistență juridică)

Mîțu Olea

Mardari Valeriu

23-53-80
Biroul nr. 43

e-management

Sîrbu Tatiana

Apostol Oleg

20-16-29