Contacte

Nr. Denumirea structurii subdiviziunii Telefon
Conducerea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport
1. Șef adjunct, Pavaloi Andrei 022/ 20-16-01
2. Șef adjunct, Negrei Viorica 022/ 20-16-02
3. Șef adjunct, Munca-Aftenev Daniela 022/ 20-16-04
Direcția Management Curricular
4. Șef Direcție, Axînti Svetlana 022/ 23-52-72
Direcția Managementul Instituțional
5. Șef Direcție, Valentin Crudu 022/ 20-16-08
Direcția Managementul Învățământului Extrașcolar, Tineret și Sport
6. Șef Direcție, Silvia Butuc-Canațui 022/ 20-16-06
Secția Comunicare și Relații Publice
7. Șef Secție, Delinschi Aliona 022/ 23-52-75
Serviciul Managementul Perfectării Actelor de studii
8. Șef Serviciu, Obada Doinița 022/ 20-16-09
Serviciul Managementul Cantitativ al calității procesului educațional
9. Șef Serviciu, Brînza Svetlana 022/23-34-42
Secția Dezvoltarea Competențelor Profesionale
10. Șef Secție, Tataru Rodica 022/ 20-16-07
Secția învățarea pe tot parcursul vieții
11. Șef Secție, Russu Elena 022/ 78-07-40
Direcția achiziții publice
12. Șef Interimar, Guțuleac Elena 022/ 23-30-63
Secția monitorizarea și gestionarea exploatării și reparației edificiilor
13. Șef Secție, Cerescu Dan 022/ 23-51-73
Secția agregare date și raportare operațională consolidată
14. Șef Secție, Arseni Irina 022/ 23-34-45
Secția managementul documentelor
15. Șef Secție, Botnaru Tatiana 022/ 20-16-30
Direcția managementul resurselor umane
16. Șef Direcție, Donțu Veronica 022/ 20-16-18
Serviciul asistență juridică
17. Șef Serviciu, Mîțu Olea 022/ 23-53-80
Secția audit intern
18. Auditor intern, Frunza Claudia 022/ 23-52-07
Direcția analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale
19. Șef Secție, Bîstrica Olesea 022/ 23-49-75
Serviciul parteneriate educaționale și investiționale
20. Șef Secție, Savin Ruslana  
Secția mentenanță administrativ-gospodărească
21. Șef Secție, Cojocari Vasile 022/ 23-51-79

 

Nr. biroului Numele, prenumele  Telefon
Biroul nr. 1 (Direcția management curricular) Axinti Svetlana 23-52-72
Biroul nr. 2 Doroschevici Iustina
Popescu Olga
22-55-74
23-34-42
Biroul nr. 3 Apovoloi Elena
Cotruta Elena
Arion Liuba
22-76-97
Biroul nr. 4 Liulenov Inga
Demcenco Tamara
Grecu Elena
23-52-70
Biroul nr. 5 Gilca Silvia
Coropceanu Valentina
Bulhac Ludmila
23-52-71

20-16-17

Biroul nr. 6

(Secția Învățarea pe tot parcursul vieții)

Russu Elena
Lapp Maria
Pintea Aurelia
78-07-40
Biroul nr. 7

(Cancelaria)

Bandac Nadejda 20-16-16
Biroul nr. 8

(Direcția analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale)

Bistrica Olesea
Chiorescu Lidia
23-49-75
Biroul nr. 9

(Serviciul asigurare didactică)

Curnic Eleonora 23-51-78
Biroul nr. 10 A Ursu Lilia

Levițchi Nicoleta

23-51-68
Biroul nr. 10 B

(Serviciul parteneriate educaționale și investiționale)

Ruslana Savin

Margină Aliona

Covrineac Nicoleta

 
Biroul nr. 11

(Direcția managementul resurselor umane)

Stihari Viorica
Musteață Ada
Jandic Mariana
Paginu-Derevenciuc Svetlana
23-39-35

23-52-69

23-34-47

Biroul nr. 12

(șef-adjunct)

Munca-Afteniev Daniela 20-16-04
Biroul nr. 13

(Direcția managementul resurselor umane)

Donțu Veronica 20-16-18
Biroul nr. 14

(Direcția managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport)

Grajdari Maia
Arhip Larisa
22-27-40
23-51-77
Biroul nr. 16

(Direcția Managementul Învățământului Extrașcolar, Tineret și Sport)

Butuc – Canațui Silvia 20-16-06
Biroul nr. 17

(Secția audit intern)

Frunză Claudia

 

23-52-07

23-52-38

Biroul nr. 19

(Secția mentenanță administrativ-gospodărească)

Cojocaru Vasile 23-51-79
Biroul nr. 20

(Secția dezvoltarea competențelor profesionale)

Tataru Rodica 20-16-07
Biroul nr. 21
(Direcția managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport)
Țîganu Angela 27-54-93
Biroul nr. 22

(Direcția Managementul Învățământului Extrașcolar, Tineret și Sport)

Stratulat Raisa

Nazaria Svetlana

Meriacre Victoria

23-23-33

20-16-27

Biroul nr. 23

Call-centru

(e-grădinița,

e-școala)

Cornei Liliana

Obada Doina

23-52-84

20-16-09

Biroul nr. 24

(Anticamera)

Panfile Ana 20-16-01
Biroul nr. 25

(șef adjunct)

Pavaloi Andrei 20-16-01
Biroul nr. 26

(șef adjunct)

Negrei Viorica 20-16-02
Biroul nr. 29

(Secția managementul documentelor)

Botnaru Tatiana 20-16-30
Biroul nr. 30

(Secția Comunicare și Relații cu Publicul)

Delinschi Aliona

Odobescu Adrian

Lupașcu Angela

23-52-75
Biroul nr. 31
(Direcția managementul instituțional)
Gînsari Elena

Antoci Eugenia

Șalari Daniela

23-51-71

 

23-52-77

Biroul nr. 32
(Direcția managementul instituțional)
Monacu Angela

Bușilo Elena

Potorac Rodica

20-16-03

 

23-25-26

Biroul nr. 33

(Serviciul managementul cantitativ al calității procesului educațional)

Brînza Svetlana

 

23-34-42

 

Biroul nr. 34
(Direcția managementul instituțional)
Valentin Crudu 20-16-08
Biroul nr. 35
(Secția agregare date și raportare operațională consolidată)
Arseni Irina

Hodorogea Natalia

23-34-45

24-55-22

Biroul nr. 36
(Direcția achiziții publice)
Cobzac Cecilia

Gutuleac Elena

Jardan Veronica

23-30-63
Biroul nr. 37
(Secția monitorizarea și gestionarea exploatării și reparației edificiilor)
Dan Cerescu

Ciobu Corina

Apreutesei Vasile

23-51-73
Biroul nr. 39

(Direcția managementul instituțional)

Babcenco Coralia 23-22-28
Biroul nr.40
(medic igienist)
Bodiu Ludmila 23-47-28
Biroul nr. 41
(Secția monitorizarea și gestionarea exploatării și reparației edificiilor)
Osadci  Anatolie

Curtean Boris

Bodean Ana

Pascali Alexei

23-47-28
Biroul nr. 42

(Serviciul asistență juridică)

Mîțu Olea

Mardari Valeriu

23-53-80
Biroul nr. 43

e-management

Sîrbu Tatiana

Știglic Constanța

20-16-29