Contacte

Şef DGETS 022201609
Anticamera 022201601
Şef adjunct (problemele managementului primar secundar general) 022201602
Şef adjunct (problemele educaţiei, tineretului şi sportului) 022201604
Şef adjunct (probleme de gestiune economică şi financiară) 022201625
Consilier 022201630
Cancelaria 022201616
Direcţia inspecţie şcolară 022235272
Secţia management preuniversitar 022201608
Secţia analiză, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale 022222676
Serviciul management preşcolar 022201603
Secţia educaţie şi tineret 022201606
Secţia informare şi relaţii cu comunitatea 022235284
Secţia sport 022201607
Secţia resurse umane 022233935
Cabinetul metodic 022233447
Serviciul asigurare didactică 022234975
Centrul Municipal de Tineret Chișinău 022482420
Centrul municipal psiho-socio-pedagogic 022270667
Jurişti 022235380
Secţia revizie şi control 022235207
Contabil-şef 022439953
Centrul de instruire pentru alolingvi 022237097