Despre

Centrul Municipal de Tineret Chișinău este o instituție ce reprezintă un complex de servicii comunitare și prietenoase adresate pentru toate categoriile de tineri din municipiul Chișinău cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani.

Misiunea Centrului este de a asigura informarea, orientarea, consilierea și educarea, contribuind la integrarea socială și profesională a tinerilor. Centrul Municipal de Tineret își organizează activitatea în baza următoarelor principii:

  • Disponibilitate și accesibilitate
  • Egalitate de șanse și nediscriminare
  • Confidențialitate și anonimat
  • Respectarea demnității și personalității
  • Abordare multidisciplinară
  • Participare

Scopul Centrului este de a facilita dezvoltarea personală și socială a tinerilor, de a-i ajuta să-și realizeze potențialul, să obțină cunoștințe, abilități și aptitudini necesare pentru integrarea lor reușită în societate.