Serviciul psihologic

Activitatea Centrului psiho-socio-pedagogic (în continuare Centru) presupune prestarea de servicii psihologice, logopedice, psihopedagogice în vederea asigurării capacității optime de funcționare a copiilor/elevilor, familiei, angajaților din sistemul educațional.

Centrul este unica instituție ce prestează servicii psihologice, logopedice și psihopedagogice gratuite, paralel inițiază și desfășoară independent sau în parteneriat activități de anvergură socială precum și servicii prestate altor structuri ale statului: sănătate, protecției sociale și familiei, organelor judiciare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale în vizorul cărora sunt beneficiarii Centrului.

În domeniul asistenței psihologice în cadrul serviciului de asistență psihologică:

 • asigurarea intervenției psihologice în vederea ameliorării unei funcționalități psihologice adaptative, copiilor/elevilor, colectivului de cadre didactice, familiei prin activități  teoretice și aplicative;
 • asigurarea suportului psihologic, acordat în prezența beneficiarului sau la distanță, în scopul diminuării impactului factorilor stresogeni, ce au repercusiuni negative asupra stării psihologice a beneficiarului, inclusiv în situație de criză psihologică;
 • evaluarea și psihodiagnosticul, realizat prin metode și instrumente psihologice, orientate spre examinarea funcționalității cognitiv-emoționale, sociale și comportamentale a persoanei/grupului;
 • studierea climatului organizațional pe dimensiunea individuală și de grup, utilizând metode și tehnici psihologice conform necesității și specificului instituției de învățământ sub toate aspectele manageriale, de relaționare, motivaționale etc.;
 • evaluarea psihologică în cazurile de violență, neglijare, exploatare, trafic al copilului, realizat de către un psiholog atestat în domeniu;
 • participarea psihologului la audierea și/sau la ședințele de judecată, în cadrul cărora sunt audiați copiii victime sau martori ai unei infracțiuni la citația unui organ judiciar;
 • determinarea stilului de educație a părinților, a relaționării cu copilul și a climatului familial;
 • determinarea maturității școlare a copiilor ce urmează a fi înmatriculați în clasa I-a;
 • consilierea individuală sau de grup, orientată spre rezolvarea situațiilor de criză educațională, socială, profesională sau familială;
 • asigurarea psihoprofilaxiei în scopul de prevenire a acțiunilor autodistructive a persoanei/grupului de persoane sau diminuarea fenomenelor de intensitate psihologică majoră cu potențial risc pentru dezvoltarea armonioasă a personalității;
 • asigurarea psiho-educației specializate în scopul informării și sprijinului într-un mediu empatic pentru antrenarea abilităților necesare în rezolvarea problemelor și situațiilor dificile;
 • organizarea activităților de dezvoltare, formare și informare, realizate sub formă de atelier, seminar, training, supervizare, coaching, inclusiv prin intermediul mass media, orientate spre valorificarea potențialului personal și profesional;
 • monitorizarea, evaluarea şi supervizarea activității psihologilor din instituțiile de învățământ;
 • examinarea reclamațiilor beneficiarilor/administrației instituțiilor de învățământ cu privire la abaterile admise în procesul de activitate de către psiholog, logoped, psihopedagog, cadru didactic de sprijin;
 • elaborarea planurilor/rapoartelor de activitate lunară/semestrială/anuală.