Formare profesională

 

Instituții prestatoare de programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și cele manageriale

 1. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 2. Universitatea de Stat din Moldova
 3. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul
 4. Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 5. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
 6. Universitatea de Stat din Tiraspol
 7. Programul Educațional Pas cu Pas
 8. Universitatea Tehnică a Moldovei
 9. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
 10. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 11. Academia de Studii Economice (pentru cadrele didactice care predau discipline economice)
 12. Universitatea de Stat din Comrat
 13. Institutul de Științe ale Educației