Funcții vacante

 •  Direcția generală educație,tineret  și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru  ocuparea funcției vacante secretar
  Denumirea şi sediul autorităţii publice: Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, str.Dosoftei, 99, or. Chișinău;
  Denumirea funcţiei vacante:

  1. Secretar

  Scopul general al funcţiei – realizarea activităților cu caracter de secretariat.

  Sarcinile de bază ale funcţiei

  • Efectuarea lucrărilor de secretariat;
  • Selecționarea și expedierea corespondenței și a altor documente;
  • Asigurarea legăturilor telefonice din interiorul și exteriorul DGETS;
  • Lucrul cu poșta electronică.

    Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcției  vacante:

  1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. studii / cursuri de secretariat;
  3. cunoaște limba română (limba rusă, limba engleză este un avantaj);
  4. nu are antecedente penale.

  Cerinţe specifice pentru funcția de secretar:

  • abilităţi de lucru la calculator (MS Office, Excel, Power Point, Internet ).

  Abilităţi:  planificare, lucru în echipă, cooperare,  comunicare, flexibilitate.
  Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Veronica Donțu, șef interimar, serviciul resurse umane, telefon de contact: (022) 201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com

 • Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției de șef al Centrului de Tineret sectorul Buiucani din cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău (concurs-sef-CT-Buiucani, bibliografie-concurs-sef-CT-Buiucani, formular CMT)
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de șef al Centrului de Tineret sectorul Botanica din cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău (concurs-sef-CT-Botanica, bibliografie-concurs-sef-CT-Botanica (1), formular CMT)
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu dezvoltare personală și animarea timpului liber în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău – 1 unitate, formular CMT
 • Direcţia generală educație, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs  pentru ocuparea funcției de șef secție voluntariat și informarea tinerilor în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău – 1 unitate, formular CMT
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante, după cum urmează:
 1. Specialist principal în cadrul secției voluntariat și informarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 90) – 1 unitate, formular CMT;
 2. Specialist principal în cadrul serviciului dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 90) – 1 unitate, formular CMT;
 3. Specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău Centrul de Tineret sectorul Botanica, bd. Dacia, 37/1) – 1 unitate, formular CMT;
 4. Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Centrul de Tineret sectorul Botanica, bd. Dacia, 37/1) – 1 unitate, formular CMT;
 5. Specialist principal dezvoltare personal și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Centrul de Tineret sectorul Botanica, bd. Dacia, 37/1) – 1 unitate, formular CMT;
 6. Specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău Centrul de Tineret sectorul Buiucani, str. Ghidighici, parcul La Izvor) – 1 unitate, formular CMT;
 7. Specialist principal dezvoltare personal și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Centrul de Tineret sectorul Buiucani, str. Ghidighici, parcul La Izvor) – 1 unitate, formular CMT;
 8. Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău Centrul de Tineret sectorul Rîșcani str.Miron Costin, 7B) – 1 unitate, formular CMT;
 9. Specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău Centrul de Tineret sectorul Rîșcani str.Miron Costin, 7B) – 1 unitate, formular CMT;
 10. Specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău Centrul de Tineret sectorul Ciocana, str.Petru Zadnipru, 3/2) – 1 unitate, formular CMT;
 11. Specialist principal dezvoltare personal și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Centrul de Tineret sectorul sectorul Ciocana, str.Petru Zadnipru, 3/2) – 1 unitate, formular CMT;
 • Direcția generală educație, tineret  și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în cadrul Serviciului managementul perfectării actelor de studii (specialist principal Serviciul managementul perfectării actelor de studii)
 • Direcția generală educație, tineret  și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în cadrul Serviciului  programe de instruire TIC în educație prin tehnologii de comunicare (specialist principal Serviciul programe de instruire TIC în educație)
 • Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță învingătorii pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău

  Nr.
  d/o

  Subdiviziunea

  Învingătorii

  1. Centrul Municipal de Tineret Chișinău
  Specialist principal secția voluntariat și informarea tinerilor
  Reșetnic Sabina
  2. Centrul Municipal de Tineret Chișinău
  Specialist principal secția voluntariat și informarea tinerilor
  Caraman Iurie 
  3. Centrul Municipal de Tineret Ciocana 
  Specialist principal informare și documentarea tinerilor
  Guțu Tatiana
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei de șef secție voluntariat și informarea tinerilor în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău – 1 unitate
  fișier atașat: sef sectie CMT
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante, după cum urmează:
  1. Specialist principal în cadrul secției voluntariat și informarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 90) – 2 unități;
  2. Specialist principal în cadrul serviciului dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 90) – 1 unitate;
  3. Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Centrul de Tineret sectorul Rîșcani str.Miron Costin, 7B) – 1 unitate;
  4. Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Centrul de Tineret sectorul Ciocana, str.Petru Zadnipru, 3/2) – 1 unitate;
  5. Specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Centrul de Tineret sectorul Ciocana, str.Petru Zadnipru, 3/2) – 1 unitate;
  6. Specialist principal dezvoltare personal și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Centrul de Tineret sectorul Ciocana, str.Petru Zadnipru, 3/2) – 1 unitate
   fișier atașat: concurs CMT
 • Anunțăm membrii comisiei de concurs și candidații la funcția de specialist principal în cadrul Centrului de Tineret Municipal Chișinău, Centrelor de Tineret Buiucani și Ciocana despre data și ora desfășurării concursului.
  Locul: Direcția generală educație, tineret și sport, str.Mitropolit Dosoftei, 99, cabinetul metodic (bir.nr.18), et.I

 30 noiembrie 2022, ora 10.00

Nr.
d/o

Nume, Prenume Funcția pentru care candidează

Centrul de Tineret

1.       Ceban Marina Specialist principal, Secția dezvoltare personală și animarea timpului liber a tinerilor Centrul Municipal de Tineret Chișinău
2.       Oprea Marina Specialist principal, Secția dezvoltare personală și animarea timpului liber a tinerilor Centrul Municipal de Tineret Chișinău
3.       Sava Denis Specialist principal informarea și documentarea tinerilor Centrul de Tineret Buiucani
4.       Buga Malvina Specialist principal informarea și documentarea tinerilor Centrul de Tineret Ciocana
5.       Negru Felicia Specialist principal informarea și documentarea tinerilor Centrul de Tineret Ciocana
6.       Negru Felicia Specialist principal dezvoltare personală și animarea timpului liber Centrul de Tineret Ciocana
   • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în cadrul Secției voluntariat și informarea tinerilor, Centrul Municipal de Tineret Chișinău (Specialist principal, Secția voluntariat și informarea tinerilor, formular CMT)
   • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în cadrul Secției dezvoltare personală și animarea timpului liber, Centrul Municipal de Tineret Chișinău (Specialist principal, Secția dezvoltarea personală și animarea timpului liber, formular CMT)
   • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în cadrul Secției informarea și documentarea tinerilor, Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sl Buiucani (Specialist principal, Secția informarea și documentarea tinerilor sl Buiucani, formular CMT)
   • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în cadrul Secției informarea și documentarea tinerilor, Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sl Ciocana (Specialist principal, Secția informarea și documentarea tinerilor sl Ciocana, formular CMT)
   • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în cadrul Secției informarea și documentarea tinerilor, Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sl Râșcani (Specialist principal, Secția informarea și documentarea tinerilor sl Rîșcani, formular CMT)
   • Aviz! Direcția generală educație, tineret  și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru  ocuparea funcției vacante secretar
    Denumirea și sediul autorității publice
    : Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, str.Dosoftei, 99, or.Chișinău;
    Denumirea funcției vacante:
    Secretar
    Scopul general al funcției –  realizarea activităților cu caracter de secretariat.
    Sarcinile de bază ale funcției:

    • Efectuarea lucrărilor de secretariat;
    • Selecționarea și expedierea corespondenței și a altor documente;
    • Asigurarea legăturilor telefonice din interiorul și exteriorul DGETS;
    • Lucrul cu poșta electronică.
 • Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță învingătorii pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău

  Nr.
  d/o

  Subdiviziunea

  Învingătorii

  1. Centrul Municipal de Tineret Chișinău
  Șef secție voluntariat și informarea tinerilor
  Stegărescu Ana
  2. Centrul Municipal de Tineret Chișinău
  Șef secție dezvoltare personală și animarea timpului liber
  Doloșcan Mihaela
  3. Centrul Municipal de Tineret Chișinău
  Specialist principal în cadrul secției voluntariat și informarea tinerilor
  Popa Alisa
  Zapanovici Stela
  4. Centrul Municipal de Tineret Chișinău
  Specialist principal în cadrul secției dezvoltare personală și animarea timpului liber
  Preda Daniela
  Travinscaia Irina
  5. Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Buiucani
  Specialist principal în voluntariat și participarea tinerilor
  Andriiv Roman

   

  6. Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Buiucani
  Specialist principal în dezvoltare personală și animarea timpului liber
  Ceban Ionela
  7. Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Rîșcani
  Specialist principal în voluntariat și participarea tinerilor
  Pumnea Valeria
  8. Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Rîșcani
  Specialist principal în dezvoltare personală și animarea timpului liber
  Boța Maria
 • Concursuri la funcția de șef al Centrului de Tineret (sectoare) al Centrului de Tineret Municipal Chișinău!
  Anunțăm membrii comisiei de concurs și candidații la funcția de șef al Centrului  de Tineret sl.Rișcani al Centrului de Tineret Municipal Chișinău  și șef al Centrului  de Tineret sl.Ciocana al Centrului de Tineret Municipal Chișinău  despre data și ora desfășurării concursului.
  Locul: Direcția generală educație, tineret și sport, str.Mitropolit Dosoftei, 99, cabinetul metodic (bir.nr.18), et.I

  Nr.d/o Subdiviziunea Candidați Ora
                                                 23 septembrie 2022  
  1. Centrul de Tineret  sl.Rîșcani 1.Nicorici Iulia
  2. Moroi Cătălin
  10.30
  2. Centrul de Tineret sl.Ciocana 1.Solomon Victor
  2.Bîzu Cristina
  12.00
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al Centrului Municipal de Tineret Chișinău (aviz_concurs_director adjunct_CMTC, bibliografie_concurs_director adjunct_CMTC)
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei de șef al Centrului de Tineret sectorul  Râșcani din cadrul  Centrului Municipal de Tineret Chișinău (concurs șef CT Rascani, bibliografie concurs șef CT Râșcani)
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei de șef al Centrului de Tineret sectorul  Ciocana din cadrul  Centrului Municipal de Tineret Chișinău (concurs șef CT Ciocana, bibliografie concurs șef CT Ciocana)
 • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei de șef al Centrului de Tineret sectorul  Buiucani din cadrul  Centrului Municipal de Tineret Chișinău (concurs șef CT Buiucani, bibliografie concurs șef CT Buiucani)

ANUNȚ

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează:

 • șef secție voluntariat și informarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 90) – 1 unitate;

 Cerințele funcției:

Studii:
superioare de licență.

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii.

Condiții de participare:

 1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

 2) are studii superioare universitare;

 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);

8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1)

lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe

proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)

Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;

 1. b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 2. c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 3. d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 4. e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 5. f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 6. g) alte cerințe stipulate în fișa postului.

CV pot fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.13, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com.
Tel. relaţii: 022 20 16 18

ANUNȚ

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează:

 • specialist principal în cadrul Secției voluntariat și informarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 90) – 5 unități;

 Cerințele funcției

Studii:
studii superioare de licență sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii.

Condiții de participare:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

 2) are studii superioare universitare;

 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);

8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1)

lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe

proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)

Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;

 1. b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 2. c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 3. d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 4. e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 5. f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 6. g) alte cerințe stipulate în fișa postului.

CV pot fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.13, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com.
Tel. relaţii: 022 201618

ANUNȚ

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează:

 • specialist principal în cadrul Secției dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 90)  – 4 unități;

 Cerințele funcției:

Studii:
studii superioare de licență sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii;

Condiții de participare:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

 2) are studii superioare universitare;

 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);

8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1)

lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe

proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)

Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;

 1. b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 2. c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 3. d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 4. e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 5. f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 6. g) alte cerințe stipulate în fișa postului.

CV pot fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.13, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com.
Tel. relaţii: 022 201618

ANUNȚ

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează:

 • șef secție dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 90) – 1 unitate;

 Cerințele funcției

Studii:
superioare de licență.

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii;

Condiții de participare:

 1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

 2) are studii superioare universitare;

 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);

8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1)

lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe

proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)

Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;

 1. b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 2. c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 3. d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 4. e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 5. f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 6. g) alte cerințe stipulate în fișa postului.

CV pot fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.13, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com.
Tel. relaţii: 022 20 16

ANUNȚ

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează:

 • specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Buiucani str. Ghidighici 3)  – 2 unități;
 • specialist principal dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Buiucani str. Ghidighici 3)  – 1 unitate;
 • specialist principal informare și documentarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Buiucani str. Ghidighici 3)  – 1 unitate;

 Cerințele funcției

Studii:
studii superioare de licență sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii.

Condiții de participare:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

 2) are studii superioare universitare;

 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);

8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1)

lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe

proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)

Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;

 1. b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 2. c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 3. d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 4. e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 5. f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 6. g) alte cerințe stipulate în fișa postului.

CV pot fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.13, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com.
Tel. relaţii: 022 201618

ANUNȚ

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează:

 • specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Râșcani str. Miron Costin 7B)  – 2 unități;
 • specialist principal dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Râșcani str. Miron Costin 7B)  – 1 unitate;
 • specialist principal informare și documentarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Râșcani str. Miron Costin 7B)  – 1 unitate;

 Cerințele funcției

Studii:
studii superioare de licență sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii;

Condiții de participare:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

 2) are studii superioare universitare;

 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);

8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1)

lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe

proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)

Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;

 1. b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 2. c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 3. d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 4. e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 5. f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 6. g) alte cerințe stipulate în fișa postului.

CV pot fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.13, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com.
Tel. relaţii: 022 201618

 

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează:

 • specialist principal în cadrul Serviciului programe de instruire TIC în educație prin tehnologii de comunicare – 1 unitate;
 • specialist superior în cadrul Serviciului programe de instruire TIC în educație prin tehnologii de comunicare – 1 unitate;
 • specialist principal în cadrul Serviciului parteneriate educaționale și investiționale – 2 unități

 Cerințele funcției

Studii:
Superioare, de licență sau echivalente în pedagogie;
Cursuri speciale de formare continuă în domeniu.

Experiență profesională:

Experiență didactică  în sistemul educațional de cel puțin 1 ani.

Cunoștințe:
Cunoașterea legislației Republicii Moldova şi actelor normative în vigoare.
Cunoașterea politicilor de stat, precum şi a practicilor pozitive în domeniu.

Abilități:
– capacități de  proiectare , organizare,  gestionare;
– luare de decizii, analiză şi sinteză;
– elaborare de proiecte decizionale şi regulamente;
– de comunicare eficientă în scris;
– de utilizare a calculatorului, utilizarea programului Microsoft, Office Word, Power Point, Excel
–  lucru în echipă, de aplanare  a situaților de conflict.
CV pot fi depuse pe adresa: str.Dosoftei, 99, biroul nr.29, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com.
Tel. relaţii: 022 201618

 • posturi nedidactice vacante la 02.07.2021
 • Anunț învingători concurs! Comisia  de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției de Specialist Managementul proiectelor  în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău: Popovschi Doina
 • Anunț Comisia de concurs anunță candidații la funcția de Specialist Managementul proiectelor și membrii comisiei despre desfășurarea concursului: etapa I a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs), etapa a II-a (evaluarea CV)  și  etapa a III-a a  concursului ( interviul)  pentru ocuparea funcției de Specialist Managementul proiectelor  în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău:
  Nr/o INSTITUȚIA CANDIDAȚI Ora
  04 august 2021
  1. Centrul Municipal de Tineret Chișinău Ciocoi Ana

  Popovschi Doina

  14.00
               
                       

   

  Locul desfășurării concursului: Direcția generală educație, tineret și sport, str. Mitropolit Dosoftei, 99, cabinetul metodic (biroul nr.25)

 • Aviz! Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre  prelungirea până la 26.07.2021, a termenului limită de depunere a actelor pentru  concursul   privind  ocuparea funcţiei de Specialist Managementul proiectelor  în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău
  Informații suplimentare referitoare la concurs pe pagina web a instituției: chisinauedu.md/ resurse umane/  posturi vacante/funcții vacante.
 • Aviz! Direcția generală educație, tineret  și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru  ocuparea funcției vacante  secretar
  Denumirea și sediul autorității publice: Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, str. Dosoftei, 99, or. Chișinău;
  Denumirea funcției vacante:
  Secretar
  Scopul general al funcției –  realizarea activităților cu caracter de secretariat.
  Sarcinile de bază ale funcției: 

  • Efectuarea lucrărilor de secretariat;
  • Selecționarea și expedierea corespondenței și a altor documente;
  • Asigurarea legăturilor telefonice din interiorul și exteriorul DGETS;
  • Lucrul cu poșta electronică.

     Condiții pentru candidații la ocuparea  funcției  vacante:

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. studii / cursuri de secretariat;
  3. cunoaște limba română ( limba rusă, limba engleză este un avantaj);
  4. nu are antecedente penale.

  Cerințe specifice pentru funcția de secretar:

  • abilități de lucru la calculator (MS Office, Excel, Power Point, Internet ).

  Abilități:  planificare, lucru în echipă, cooperare,  comunicare, flexibilitate.
  Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Veronica Donțu, șef interimar, serviciul resurse umane, telefon de contact: (022) 201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com

 • Aviz! Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist managementul proiectelor în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău (concurs_la_functia_vacanta_Specialist_managementul_proiectelor_in_cadrul_Centrului_Municipal_de_Tineret_Chisinau (1))