Activități de tineret

Data limită de prezentare a dosarelor la DGETS – 31 octombrie curent. Regulamentul concursului si formularul de aplicare sunt accesibile pe site-ul

DGETS: www.chisinauedu.md/tineret/activități

In acest context, DGETS, încurajează participarea tinerilor grupurilor de tineri, care întrunesc condițiile competiției științifice intelectual-creative, care promovează si susține entuziasmul, profesionalismul, perseverenta, dorința de a face schimbări, oferind tinerilor oportunitatea de a fi promovați.

Direcția Generală Educație, Tineret Sport a Consiliului municipal Chișinău Vă comunică că în perioada martie-mai 2021 se desfășoară Concursul municipal „Absolventul anului – 2021” (Regulamentul concursului „Absolventul anului”)

Ordinul nr.203 din 03.02.2020 „Cu privire la lansarea concursului pentru Premiul municipal pentru tineret în domeniul științei, tehnicii, literaturii, artelor și activism civic, ediția 2020” (regulament_Premiu_municipal_tineret, formular_Premiu_municipal_tineret_2020)

Organizarea consultărilor publice a Procedurii de constituire a Consiliului Municipal al Elevilor

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 17.06.2020, consultarea publică a Procedurii de constituire a Consiliului Municipal al Elevilor (în cele ce urmează – CME).

Scopul proiectului: Crearea unui organism care va reprezenta vocea elevilor la nivel de instituție și municipiu, participând la procesul decizional. CME va fi partenerul de dialog al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău (DGETS) și a altor structuri și instituții subordonate Primăriei municipiului Chișinău.

Necesitatea elaborării și adoptării Procedurii este motivată de intenția municipalității de a facilita participarea elevilor la procesul decizional. CME va reprezenta necesitățile și interesele tinerilor la nivel de municipiu.

Impactul estimat al Procedurii este de a asigura transparența constituirii CME pe durata fiecărui mandat.

Recomandările și comentariile pe marginea Procedurii, pot fi expediate până pe data de 17.07.2020, dnei Victoria Meriacre, metodist principal, la adresa electronică: cmechisinau@gmail.com sau la numărul de contact 022-201627 sau pe adresa Mitropolit Dosoftei, 99, biroul 21, cu mențiunea „Procedura de constituire a Consiliului Municipal al Elevilor”.

Procedura de constituire a Consiliului Municipal al Elevilor