Serviciul de asistență psiho-pedagogică

Activitatea Centrului psiho-socio-pedagogic (în continuare Centru) presupune prestarea de servicii psihologice, logopedice, psihopedagogice în vederea asigurării capacității optime de funcționare a copiilor/elevilor, familiei, angajaților din sistemul educațional.

Centrul este unica instituție ce prestează servicii psihologice, logopedice și psihopedagogice gratuite, paralel inițiază și desfășoară independent sau în parteneriat activități de anvergură socială precum și servicii prestate altor structuri ale statului: sănătate, protecției sociale și familiei, organelor judiciare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale în vizorul cărora sunt beneficiarii Centrului.

În domeniul asistenței psiho-pedagogice în cadrul serviciului de asistență psihopedagogică:

 • evaluarea/reevaluarea complexă a copiilor/elevilor pentru incluziune educațională, orientare profesională;
 • stabilirea cerințelor educaționale speciale şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de intervenție şi serviciile de suport pentru incluziune educațională în funcție de nevoile specifice ale copilului/elevului;
 • emiterea recomandărilor privind  formele de incluziune (totală, parțială, ocazională) al copilului/elevului în activitățile educaționale la nivel de clasă/grupă, instituție de învățământ şi organizarea instruirii individuale a copiilor/elevilor la domiciliu;
 • asigurarea asistenței psihopedagogice, logopedice, psihologice, precum şi alte servicii, după caz, copilului/elevului integrat în instituțiile care nu dispun de servicii specializate;
 • completarea și eliberarea formularului nr. 5 (Hotărârea Guvernului nr. 357 din 18.04.2018 „Privind determinarea dizabilității”) cu privire la determinarea dizabilității;
 • acordarea asistenței metodologice cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin din instituțiile de învățământ privind incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale;
 • coordonarea instituțiilor de învățământ în organizarea activităților de educație incluzivă;
 • colaborarea cu comisiile multidisciplinare din instituțiile de învățământ în vederea evaluării copilului/elevului şi organizării procesului de educație incluzivă;
 • monitorizarea, evaluarea şi supervizarea activității cadrelor didactice de sprijin din instituțiile de învățământ;
 • administrarea bazei de date şi monitorizarea la nivel de sector/municipal a situației copiilor/elevilor beneficiari ai serviciilor de asistență psihopedagogică (copiii cu cerințe educaționale speciale);
 • implementarea programelor de incluziune educațională a copiilor/elevilor în situație de risc;
 • elaborarea planurilor/rapoartelor de activitate lunară/semestrială/anuală.