Serviciul de asistență psiho-pedagogică

Optimizarea intervenției psihologice în prevenția și remiterea dificultăților emoționale, cognitive și comportamentale la copii

  • 1223 ședințe de lungă durată realizate cu 90 copii
  • 118 de ședințe psihologice primare cu 118 copii
 • 63 de evaluări psihologice a copiilor, psihodiagnostic și diagnostic organizațional în instituțiile de învățământ.

Особенности работы вспомогательного педагога в дистанционном режиме с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

 1. Поворознюк, психопедагог, логопед SAP/CPSP

Рекомендации для вспомогательных педагогов при организации дистанционного обучения детей с овз:

 • Подбирать наглядность с учетом зрительного, слухового, интеллектуального потенциала ребенка.
 • Изображения должны быть традиционной легко узнаваемой формы; с понятными надписями.
 • Уменьшение количества второстепенных деталей.
 • Наглядность должна быть оптимальных размеров.
 • Ограничивать количество наглядности на занятии.
 • Наглядность демонстрировать последовательно, в соответствии с ходом занятия.
 • Во время объяснения допустимо задавать вопросы учащимся.
 • Количество новых сведений должно быть ограничено, а новые слова, термины разбираются предварительно.
 • Необходимо соблюдать охранительный режим.
 • Инструкции, предъявляемые ребенку, должны быть простыми и последовательными. Педагогические рекомендации родителям при организации дистанционного обучения детей:
 • Сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный распорядок и ритм дня.
 • Выделить определенное время для организации занятий с ребёнком.
 • Создать психологический комфорт в семье.
 • Опираться на сильные, положительные черты характера своего ребёнка.
 • Поддерживать связь с учителем, советоваться, делиться проблемами и успехами.

_________________________________________

Activitatea Centrului psiho-socio-pedagogic (în continuare Centru) presupune prestarea de servicii psihologice, logopedice, psihopedagogice în vederea asigurării capacității optime de funcționare a copiilor/elevilor, familiei, angajaților din sistemul educațional.

Centrul este unica instituție ce prestează servicii psihologice, logopedice și psihopedagogice gratuite, paralel inițiază și desfășoară independent sau în parteneriat activități de anvergură socială precum și servicii prestate altor structuri ale statului: sănătate, protecției sociale și familiei, organelor judiciare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale în vizorul cărora sunt beneficiarii Centrului.

În domeniul asistenței psiho-pedagogice în cadrul serviciului de asistență psihopedagogică:

 • evaluarea/reevaluarea complexă a copiilor/elevilor pentru incluziune educațională, orientare profesională;
 • stabilirea cerințelor educaționale speciale şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de intervenție şi serviciile de suport pentru incluziune educațională în funcție de nevoile specifice ale copilului/elevului;
 • emiterea recomandărilor privind  formele de incluziune (totală, parțială, ocazională) al copilului/elevului în activitățile educaționale la nivel de clasă/grupă, instituție de învățământ şi organizarea instruirii individuale a copiilor/elevilor la domiciliu;
 • asigurarea asistenței psihopedagogice, logopedice, psihologice, precum şi alte servicii, după caz, copilului/elevului integrat în instituțiile care nu dispun de servicii specializate;
 • completarea și eliberarea formularului nr. 5 (Hotărârea Guvernului nr. 357 din 18.04.2018 „Privind determinarea dizabilității”) cu privire la determinarea dizabilității;
 • acordarea asistenței metodologice cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin din instituțiile de învățământ privind incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale;
 • coordonarea instituțiilor de învățământ în organizarea activităților de educație incluzivă;
 • colaborarea cu comisiile multidisciplinare din instituțiile de învățământ în vederea evaluării copilului/elevului şi organizării procesului de educație incluzivă;
 • monitorizarea, evaluarea şi supervizarea activității cadrelor didactice de sprijin din instituțiile de învățământ;
 • administrarea bazei de date şi monitorizarea la nivel de sector/municipal a situației copiilor/elevilor beneficiari ai serviciilor de asistență psihopedagogică (copiii cu cerințe educaționale speciale);
 • implementarea programelor de incluziune educațională a copiilor/elevilor în situație de risc;
 • elaborarea planurilor/rapoartelor de activitate lunară/semestrială/anuală.