Anunț inițierea consultărilor publice – Regulamentul de desfășurare a Programului de cofinanțare a proiectelor de și pentru tineret, proiectelor de susținere a sectorului asociativ, de promovare a voluntariatului și a parteneriatelor instituționale

În perioada 18-31 ianuarie 2022, DGETS anunță inițierea consultărilor publice cu privire la Regulamentul de desfășurare a Programului de cofinanțare a proiectelor de și pentru tineret, proiectelor de susținere a sectorului asociativ, de promovare a voluntariatului și a parteneriatelor instituționale (draft atașat). 

Recomandările cu privire la îmbunătățirea regulamentului vor fi expediate prin email: dgetsmun@gmail.com până la data de 31 ianuarie.

În anul 2022, conform bugetului anual aprobat și plasat pe pagina oficială a Primăriei municipale Chișinău, DGETS va cofinanța proiecte de și pentru tineret, proiectelor de susținere a sectorului asociativ, de promovare a voluntariatului și a parteneriatelor instituționale în valoare totală de 1 000 000 MDL, a câte 80 000 MDL per proiect, în 3 runde repartizate pe parcursul anului: runda # 1: februarie – martie; runda # 2: iunie-iulie și runda # 3: septembrie – octombrie.  
Regulament stabileşte misiunea, principiile și procedura de organizare şi desfăşurare a programului de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor de și pentru tineret, proiectelor de susținere a sectorului asociativ, de promovare a voluntariatului și a parteneriatelor instituționale. Misiunea programului de cofinanţare este de a asigura crearea oportunităţilor de colaborare și de stabilire a parteneriatelor instituționale cu organizațiile din sectorul asociativ, organizațiile de tineret, organizațiile care promovează voluntariatul în vederea implementării Planului anual de acțiuni al Direcției Generale, Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău.
 
Cofinanţările acordate vor fi utilizate numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de solicitant în colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău. Sunt eligibile pentru a beneficia de cofinanțare organizațiile necomerciale cu următoarea formă juridică de organizare: „Asociație Obștească”, „Fundație”, „Instituție Privată”. Procedura de organizare a concursului, desemnarea beneficiarilor, atribuirea contractelor de  finanţare, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind cofinanţările acordate conform prezentului regulament constituie informaţii de interes public.
 
În urma consultărilor publice, Consiliul de administrație al DGETS va elabora Regulamentul de desfășurare a Programului de cofinanțare a proiectelor de și pentru tineret, proiectelor de susținere a sectorului asociativ, de promovare a voluntariatului și a parteneriatelor instituționale.