Reuniunea metodică a cadrelor didactice la disciplinele profilului – Arte plastice

Reuniunea metodică a cadrelor didactice la disciplinele  profilului Arte plastice a fost desfășurată în conformitate cu Planul lunar de activitate al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău, pentru septembrie, 2022.

Cei 27 participanți, reprezentanți ai 10 instituții de învățământ secundar cu clase de profil la Arte plastice au avut parte de a se informa cu  cerințele actelor normative și a documentelor curriculare. Orientați spre sporirea calității rezultatelor școlare la disciplinele de profil Arte plastice în anul de studii 2022-2023.

De asemenea au fost abordat subiecte referitoare la dominantele manageriale în realizarea curriculumului la disciplinele de profil Arte plastice, strategiile de eficientizare a procesului de învățare și a rezultatelor școlare, competențe în abordarea inter-, trans- și interdisciplinarității în cadrul învățării prin proiecte și nu numai.

Implicându-se în exersări practice, participanții au mai avut satisfacția de a savura plăcerea propriilor creații, participând la masterclass: Învățarea prin descoperire. Elaborarea și evaluarea produselor școlare, organizat în cadrul reuniunii metodice.

Sperăm, ca bunele intenții pentru artele frumoase să inspire cât mai multe spirite, cadre didactice și neapărat – elevi.