Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, informează că, în conformitate cu ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 581 din 23.06.2020 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere (anexa nr.1), inițiază procesul de evaluare externă în învățământul general.
În acest context, ANACEC prezintă spre informare Lista instituțiilor de învățământ general planificate pentru evaluare externă în anul de studii 2020-2021, semestrul I (anexa nr. 2), elaborat în baza recomandărilor recepționate de la Organele locale de specialitate în domeniul
învățământului (OLSDÎ).
În scopul asigurării organizării eficiente a procesului de evaluare a instituțiilor și evaluarea cadrelor de conducere și având în vedere necesitatea participării responsabile a factorilor implicați în procesul de evaluare, ANACEC va desfășura în regim online, în perioada 28 – 31
iulie 2020, activități de informare a cadrelor de conducere și a specialiștilor din cadrul OLSDÎ, privind aplicarea prevederilor metodologiilor menționate (anexa nr. 3). Tematica webinarelor îi vizează atât pe cei evaluați, cât și pe potențialii evaluatori. Participanții se vor înregistra online prin completarea Formularului de participare la adresa https://shorturl.at/xJMPZ.

Ordinul MECC nr.581 din 23.06.2020 „Cu privire la aprobarea metodologiei de de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere

anexa_1_ord_581_metodologie_evaluare_institutii_invatamant

anexa_2_ord_581_metodologia_cadr_conducere

Lista_evaluare_instituții_Semestrul.I.DEÎG_ANACEC.2020

OLSDÎ_ Webinare 20.07.2020.semnat

Programul Webinarelor de informare organizate de către ANACEC (1)