Viceprimarul capitalei, Angela Cutasevici, a convocat astăzi ședința Comisiei pentru elaborarea conceptului de reorganizare a Direcției generale educație, tineret și sport (DGETS), constituită prin dispoziția 314-d din 29.06.2020. În cadrul întrunirii, membrii comisiei de profil, au examinat documentația adaptată, conform recomandărilor aprobate anterior.

Astfel, setul de acte privind planul de reorganizare a structurii DGETS, urmează a fi înaintat spre examinare și aprobare comisiei de specialitate din cadrul Consiliului municipal Chișinău

https://cutt.ly/1fOjFNV