Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează cu privire la organizarea cursurilor de formare continuă a profesorilor de fizică în cadrul programului „ Fizica şi Didactica Fizicii și Astronomiei” (20 credite), organizate la Departamentul Fizică al UTM în perioada 24.10.2020-07.11.2020. Cursurile de formare continuă se vor desfășura online, prin intermediul platformei Microsoft Teams.

Pentru înscrierea la cursuri se va transmite, până la data de 20.10.2020, la adresa de e- mail: fizicaFC@fiz.utm.md, următoarele documente:

  • cererea scanată de înscriere la cursuri (cerere formare UTM);
  • copia scanată a buletinului de identitate;
  • copia scanată a ordinului intern de delegare la cursuri;
  • date personale conform tabelului:

Numele,
prenumele

Localitatea Instituţia de învăţământ Clasele de
predare

Telefon de contact,
e-mail