„Academia tinerilor lideri”

Cu acest generic se desfășoară astăzi, 29 septembrie 2021, ședința de lucru pentru specialiștii în problemele tineretului din preturile și localități rurale, directorii Centrelor de Tineret, președinții Consiliilor Locale ale Tinerilor.

Pe agenda zilei s-au regăsit următoarele subiecte:

  • Strategia Municipală de Dezvoltare a sectorului de Tineret;
  • Mișcarea de voluntariat;
  • Programe pentru Tineret, dedicate Zilei Naționale a Tineretului;
  • Posibilitățile de deschidere a Centrelor de Tineret din localități rurale și a Consiliilor Locale ale Tinerilor.

Cu un mesaj a venit șeful adjunct al Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, Andrei PAVALOI: apreciez colaborarea permanentă  și fructuoasă între DGETS și organizațiile  de tineret, care își consolidează  eficient eforturile pentru a susține ideile și acțiunile interesante ale tinerilor întru binele comunității.

Cu alte cuvinte de salut a venit și dna Daniela MUNCĂ-AFTENEV, șef adjunct al Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău: Promovarea și oferirea de oportunități de participare pentru tineri, investițiile în Centrele de tineret, organizațiile de tineret, vor contribui, cu siguranță, la valorificarea potențialului tinerilor aici, în țară. De asemenea, credem că sprijinul DGETS va spori calitatea acestui proces, evidențiind rezultatele obținute, provocările, precum și conlucrarea cu alte programe și sectoare în care sunt prezenți tinerii”.

Tinerii municipiului Chișinău reprezintă o resursă valoroasă care poate susține dezvoltarea durabilă a localității dacă beneficiază de o serie de condiții și servicii menite să activeze și exploreze potențialul acestui grup a populației.

Viziunea Strategiei Municipale de Dezvoltare a sectorului de Tineret este de a avea un oraș în care toți tinerii sunt rezilienți, capabili să-și realizeze drepturile, potențialul maxim și să contribuie la construirea unei comunități pașnice, incluzive și durabile.

Totodată, scopul strategiei este de a crea condiții favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii de tineret.

Scopul propus poate fi atins prin oferirea tuturor tinerilor, în special a celor mai marginalizați, a sprijinului adecvat pentru a-și consolida autonomia, a-și realiza drepturile și potențialul deplin, precum și asigurarea accesului la servicii prietenoase tinerilor (din domeniile de sănătate, participare, voluntariat, agrement etc.). Toți tinerii, inclusiv cei mai marginalizați, trebuie susținuți în mod adecvat pentru a contribui la construirea unor medii incluzive și durabile prin implicarea ca parteneri și agenți ai schimbării la toate nivelurile și în crearea de oportunități de dezvoltare.

Menționăm că activitatea a fost organizată în scopul susținerii participării active a tinerilor  din localități rurale  la procesul de luare a deciziilor, precum și sensibilizării reprezentanților APL asupra problemelor și nevoilor tinerilor și identificarea căilor de soluționare a acestora.