Acceptarea donației de laptopuri achiziționate în cadrul Proiectului „Reforma învățământului” pentru instituțiile de învățământ primar și secundar

Actualmente, în municipiul Chișinău funcționează 132 instituții de învățământ primar și secundar finanțate din buget.
Urmare a examinării adresărilor parvenite în adresa Ministerului Educației, Culturii şi
Cercetării al Republicii Moldova, nivelului de dotare a instituțiilor de învățământ din subordine cu
mijloace TIC, precum și în rezultatul studierii listelor beneficiarilor de tehnică de calcul din anii
precedenți, în temeiul ordinului MECC nr. 379 din 19.04.2021 „Cu privire la criteriile de repartizare
a tehnicii de calcul achiziționate în cadrul Proiectului Reforma Învățământ în Moldova”, au fost
aprobate necesitățile de tehnică de calcul pentru participarea la procesul educațional la distanță a
elevilor, înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație de către instituțiile de
învățământ general, conform Anexei nr. 1 la ordinul MECC nominalizat și cantitatea de laptopuri
care urmează să fie repartizată consiliilor raionale/municipale, conform Anexei nr. 2 la același ordin.

În acest sens, au fost repartizate 840 de laptopuri instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău.
În scopul asigurării condițiilor optime pentru instruirea elevilor din instituțiile de învățământ
beneficiare de tehnică de calcul (laptopuri), având în vedere scrisoarea MECC nr. 03/1-09/2438 din
21.05.2021, în temeiul ordinului MECC nr. 379 din 19.04.2021 «Cu privire la criteriile de
repartizare a tehnicii de calcul achiziționate în cadrul Proiectului „Reforma Învățământ în Moldova”,
Hotărârii de Guvern nr. 901/2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică”, art. 8 din Legea nr. 523/1999 „Cu privire la
proprietatea publică a unității administrativ-teritorială”, art. 14 alin. (2), art. 19 din Legea nr.
436/2006 „Privind administrația publică locală”, art. 6 alin. (3) din Legea nr. 136/2016 „Privind
statutul municipiului Chișinău”, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal
Chișinău urmează să transmită laptopurile, cu titlu gratuit instituțiilor de învățământ primar și
secundar din municipiul Chișinău, pentru procesul educațional, la necesitate.