Acord de colaborare DGETS – Asociația pentru dezvoltare și asistență socială „ASTRA”

Astăzi, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), reprezentată de Andrei PAVALOI șef adjunct și Asociația pentru dezvoltare și asistență socială „ASTRA”, reprezentată în persoana Dnei Luminița SUVEICĂ, președinte, au convenit asupra semnării acestui MEMORANDUM. In scopul stabilirii unui parteneriat reciproc avantajos.
 
Părțile vor susține și promova acțiuni în scopul informării copiilor/elevilor, tinerilor, cadrelor didactice și manageriale din municipiul Chișinău și suburbii cu privire la diverse proiecte și inițiative educaționale lansate și coordinate de către Asociația Obștească „ASTRA” la nivel local, național și internațional. În acest scop se va facilita schimbul de bune practici în educație alimentației de calitate și deschiderea către implementarea strategiilor în domeniul educației alimentației corecte și formării profesionale, dezvoltarea competențelor cheie într-o societate a cunoașterii, îmbunătățirea serviciilor educaționale, asigurarea condițiilor unei culturi alimentare.
 
Părțile vor colabora în vederea organizării în comun a diverselor activități și programe de dezvoltare pentru elevi/copii, tineri, cadre didactice și manageriale în conformitate cu planul de activități Asociației Obștească „ASTRA” și DGETS cu scopul de a dezvolta competențe, inclusiv transformative, necesare pentru promovarea alimentației corecte și protecției mediului, modului sănătos de viață, drepturilor omului.
 
OBIECTIVELE MEMORANDUMULUI
● Asocierea părților în vederea schimbului experienței în domeniul educației alimentației corecte și culturii alimentare;
● Colaborarea în vederea dezvoltării sistemului educațional în conformitate cu dimensiunile educaționale europene;
● Asigurarea accesului fiecărui elev la o educație de calitate;
● Diseminarea informaţiilor ştiinţifico-metodice relevante în rândurile cadrelor didactice și manageriale din învățământul general;
● Informarea elevilor, copiilor, tinerilor, cadrelor didactice și manageriale cu privire la alimentația corectă;
● Dezvoltarea unei culturi a modului de viață sănătos în sistemul educaţional prin implicarea elevilor, tinerilor, cadrelor didactice și manageriale în procesul de luare a deciziilor;
● Organizarea și desfășurarea, în parteneriat, a programelor de formare în conformitate cu misiunea și obiectivele Organizației Mondiale a Sănătății.