Acord de colaborare DGETS – IFC

Astăzi, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), reprezentată de Andrei_Pavaloi șef adjunct și Institutul de Formare Continuă (IFC), reprezentată de Spinei Ion, prorector, în scopul stabilirii unui parteneriat reciproc avantajos pe segmentul educațional au semnat Acordul de Colaborare.
 
Notabil este faptul că prin intermediul prezentului Acord, pârțile își propun să lanseze un Proiect pilot educațional cu genericul „Resetarea Orientării Profesionale”
 
Obiectivul de bază al acestui proiect fiind, crearea condițiilor pentru implicarea sistemică a elevilor și profesorilor în dezvoltarea continuă a viitorului său, pe baza unor forme inovative de orientare și ghidare în carieră, prin aplicarea Atlasul noilor profesii, unui set de jocuri de masă și activități (lecții) de orientare și ghidare în carieră „lumea profesiilor viitorului”. Prin acesta se va promova învățământului autohton și minimalizarea migrației masive a tinerilor.
 
Noua colaborare între DGETS și IFC presupune, de asemenea, acordarea de asistență ştiinţifico-consultativă, ținând cont de practicile pozitive în domeniul colaborării între mediul educațional precum și pentru stimularea învățării și dezvoltării performanțelor elevilor.
 
În vederea realizării prevederilor Acordului, părțile se vor ghida de principiile: participării, transparenței, eficienței și responsabilității.
 
Totodată, în cadrul parteneriatului respectiv, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și Institutul de Formare Continuă se vor lansa în activități de concepere, dezvoltare și implementare a unor proiecte de integrare științifică, socială, culturală și profesională, planificarea unor cursuri de formare/perfecționare destinate cadrelor didactice, cadrelor de conducere a instituțiilor de învățământ general din municipiu în domeniul științelor educației și organizarea unor manifestări științifice în colaborare (conferințe, seminare, ateliere etc.) în domeniul educațional. Promovarea în comun a imaginii profesorului și organizarea activităților orientate spre consolidarea statutului social al specialiștilor din domeniul educațional.