Acord de colaborare

ℹAstăzi, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), reprezentată de Andrei_Pavaloi șef adjunct și Universitatea de Stat din Moldova (USM), reprezentată de Igor Șarov rector, în scopul stabilirii unui parteneriat reciproc avantajos pe segmentul educațional au semnat Acordul de Colaborare.

📌Notabil este faptul că prin intermediul prezentului Acord, părţile își propun să eficientizeze orientarea profesională a absolvenților de liceu în programe de studii din cadrul Universități de Stat din Moldova.

📝Noua colaborare între DGETS și USM presupune, de asemenea, acordarea de asistență ştiinţifico-consultativă, ținând cont de practicile pozitive în domeniul colaborării între mediul educațional precum și pentru stimularea învățării și dezvoltării performanțelor elevilor.

✅În vederea realizării prevederilor Acordului, părțile se vor ghida de principiile: participării, transparenței, eficienței și responsabilității;

✅Totodată, în cadrul parteneriatului respectiv, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și Universitatea de Stat din Moldova se vor lansa în activități de concepere, dezvoltare și implementare a unor proiecte de integrare științifică, socială, culturală și profesională, planificarea unor cursuri de formare/perfecționare destinate angajaților DGETS, cadrelor de conducere a instituțiilor de învățământ general din municipiu în domeniul științelor educației și organizarea unor manifestări științifice în colaborare (conferințe, seminare, ateliere etc.) în domeniul educațional;

✅Informarea publicului larg cu privire la resursele gratuite oferite în cadrul Proiectului „Biblioteca digitală Educație online www.educatieonline.md” prin intermediul activităților educaționale pentru potențialii studenți;

✅Promovarea în comun a imaginii profesorului şi organizarea activităţilor orientate spre consolidarea statutului social al specialiştilor din domeniul educaţional.