Acordarea ajutoarelor materiale unice pentru pregătirea de noul an școlar 2021-2022 tranșa a II-a

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează  că directorii instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II:

  • În regim de urgență vor informa comunitatea de părinți despre posibilitatea acordării ajutoarelor materiale unice pentru pregătirea de noul an școlar 2021-2022 tranșa a II-a.
  • Vor prezenta listele aprobate cu anexarea copiilor actelor de identitate a titularilor obligatoriu din clasele I-a; a V-a nou formate și a X-a, obligatoriu până la data de 09.09.2021 la Secția management preuniversitar a DGETS.

Menționăm că listele se vor întocmi în strictă conformitate cu Regulamentul privind susținerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chișinău pentru pregătirea elevilor de noul an școlar 2018-2019, aprobat prin Decizia CMC nr.5/18 din 24 iulie 2018.

Notă: Informația solicitată conține date cu caracter personal, atenționăm asupra obligativității respectării confidențialității la perfectarea documentelor în temeiul legii/ reglementărilor în vigoare.

Aici puteți descărca documentul Circulara nr. 0118/3296 din 26.08.2021 Cu privire la acordarea ajutoarele materiale unice , în scopul pregătirii pentru noul an școlar 2021-2022, tranșa a II-a