Acțiuni întreprinse de DGETS întru elaborarea Strategiei Municipale pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret 2021-2026

Dat fiind faptul, că acest document va fi prima Strategie de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a Municipiului Chișinău, se acordă o muncă enormă și o atenție sporită în procesul de elaborare a acestui act. Astfel, în urma multiplelor acțiuni întreprinse:

 • Crearea unui grup interdepartamental de validare și suport în procesul de elaborare a documentului strategic;
 • Furnizarea tuturor datelor pe diverse domenii deținute APL cu privire la tineret;
 • Organizarea focus grupurilor și interviurilor în municipiul Chișinău cu funcționarii publici și prestatorii de servicii de tineret;
 • Organizarea ședințelor de consultare cu diverse categorii de tineri din municipiu, reprezentanții consiliuliilor municipale ale elevilor/tinerilor, consiliilor locale de tineret din municipiu.

Precum și elaborarea documentelor de dezvoltate:

 • Raportul de început (45 pag.);
 • Raportul calitativ (48 pag.);
 • Analiza de birou, (34 p.).

Astfel a fost elaborat Proiectul Strategiei Municipale pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret 2021-2026. Scopul general:

Dezvoltarea și consolidarea sectorului de tineret pe parcursul următorilor șase ani, crearea unui mediu adecvat pentru a asigura evoluția fiecărui tânăr în plan personal şi profesional, inclusiv a celor din grupurile cu oportunități reduse.

Priorități strategice: Pentru atingerea scopului general, au fost identificate trei direcții prioritare de intervenție:

 1. Participarea tinerilor;
 2. Dezvoltarea serviciilor de tineret;

III. Fortificarea sectorului de tineret la nivel municipal.

Proiectul Strategiei este …. Primăriei, inclusiv Primarului general.

În acest sens recent s-a desfășurat ședința de consultare și validare primară a cadrului strategic propus, la care au participat Primarul General, viceprimarul de ramură, reprezentanții UNICEF, Direcțiilor Primăriei, vizate domeniului. În cadrul ședinței a fost prezentat progresul în procesul de elaborare a documentului și rezultatele preliminare.

 • Astfel, următoarele etape vor cuprinde atât ajustarea strategiei în baza feedbackului primit, elaborarea Planului de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret al Municipiului Chișinău pentru anii 2021-2023, precum costificarea acestuia și consultarea largă a documentului (inclusiv cu grupul de lucru creat).
 • La moment, draftul strategiei, care cuprinde prioritățile, obiectivele, rezultatele preliminare și Planul de acțiuni privind implementarea este supus examinării pe intern, precum și de membrii grupului interdepartamental, direcțiile din cadrul Primăriei ce vizează domeniul respectiv, pentru a înainta propuneri pentru completări și modificări.
 • Următoarele etape vor cuprinde ajustarea documentului strategic și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret al Municipiului Chișinău pentru anii 2021-2026, în baza feedbackului primit și consultarea largă a documentului (inclusiv cu grupul de lucru creat).
 • Scopul elaborării strategiei este de a crea condiții favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii de tineret.
 • Menționăm că ultima consultare publică a documentului strategic se propune a fi realizată la data de 12.08.2021 – de Ziua Internațională a Tineretului.