Activitatea Asociaților Obștești ale Părinților în cadrul instituțiilor de învățământ general

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipiului Chișinău a elaborat în contextul recomandărilor Curții de Conturi, privind activitatea AOP în cadrul instituțiilor de învățământ primar și secundar, precum și privind modul de instituționalizare a parteneriatului Asociaților Obștești ale Părinților cu instituțiile de învățământ, Regulamentul – tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu organizațiile obștești ale părinților, aprobat prin decizia Consiliului de administrație al Direcție Generale Educație, Tineret și sport din municipiului Chișinău nr. 6/1 din 23.07.2021, pus în aplicare prin Ordinul DGETS nr. 696 din 28.07.2021.

Directorii instituțiilor de învățământ în cadrul cărora activează asociații obștești, în limita domeniilor de responsabilitate, conform ordinului menționat mai sus, punct 4.2, 4.3 până la 01.10.2021 urmau:

  • Să perfecteze Acordul de colaborare încheiat între instituția de învățământ cu Asociațiile Obștești ale Părinților, conform Anexei nr. 1 la Regulamentul-tip cu prezentarea acestuia responsabilului de activitate.
  • Să prezinte, până la data de 01 octombrie 2021, Planul de acțiuni privind realizarea obiectivelor din Acordul de colaborare.

Din cele 154 de instituții de învățământ preșcolar și 131 instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, care activează în municipiu, la data de 01 octombrie 2021, în rezultatul datelor furnizate de către directorii instituțiilor de învățământ s-a confirmat activitatea Asociaților Obștești ale Părinților în 34 de instituții de învățământ preșcolar și 52 de instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II:

Instituții de învățământ preșcolar:

  • Sl Botanica – 7 instituții: IET: nr. 40, 49, 91, 99, 165, 216, ȘPG nr. 152;
  • Sl Buiucani – o instituție: IET nr. 158;
  • Sl Centru – o instituție: IET nr. 133,
  • Sl Ciocana – 10 instituții: IET nr. 30, 67, 128,  135, 161,  179, 184,  197, 211,  225;
  • Sl Râșcani – 15 instituții: IET nr. 5, 25, 57, 80, 105, 108, 118, 127, 129, 150, 160, 196, 220, ,,Sălcioara”, CE ,,Ilie Fulga”.

Instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II:

Sl Botanica – 15 instituții: IP Școala- grădiniță nr. 152 „Pas cu Pas”, IPLT „D. Cantemir”, Gimnaziul nr.31, IPLT „N. Iorga”; IPLT ,,Petru Movila”,  IPLT ,,Traian”, LT „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, LT „Mihai Grecu”, LT „Pro Succes”, LTPA „ Elena Alistar”, Școala Specială nr. 12 pentru copii hipoacuzici și surditate tardivă, Școala primară120, Gimnaziul ,, N. H. Costin”, LT „Vasile Alecsandri”, IP LT „Rambam” ORT.

Sl Buiucani – 10 instituții: IPLT „Alexandr Pușkin”, IPLT „Hyperion”, IPLT „Liviu Deleanu”, IPLT „Spiru Haret”, IPLT PA „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”, Liceul-Internat Municipal cu Profil Sportiv, LT „I.S. Neciui-Levițchi”, LT „N. Gogol”, LT „Antioh Cantemir”, IPLT „Mircea. Eliade”.

Sl Centru – 5 instituții: IPLT ,,M. Kotiubinski”, IPLT Universul, LT „V. Lupu”, LT „Academician C. Sibirschi”, LT cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă .

Sl Ciocana – 8 instituții; IPLT „Ginta Latină”, IP Școala Primară nr. 12 „Anatol Popovici”, IPLT „Gaudeamus”, IPLT „Olimp”, IPLT PA „Mihail Berezovschi”, IPLT PS nr. 2, LT „Gheorghe Ghimpu”, Școala primara nr. 83 „Grigore Vieru”.

Sl Râșcani – 14 instituții: CE „Kiril și Metodii”, IPCE „Ilie Fulga”, IPLT „Ion Creangă”, IPLT „M. Kogălniceanu”, IPLT ORT „B.Z.HERŢLI”, LT „Alecu Russo”, LT „George Călinescu”, LT „Miguel de Cervantes Saavedra”, LT „Mihail Sadoveanu”, IPLT „Academia copiilor”. IPLT „A.I.Cuza”, IPLT „Waldorf”.

Pentru asigurarea transparenței privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu organizațiile obștești (înregistrate conform prevederilor legale), anexăm Planurile de acțiuni și realizarea prevederilor obiectivelor din AOP accesând linkul chisinauedu.md/aop/

Totodată, atenționăm părinții despre lipsa Asociaților Obștești ale Părinților în instituțiile care nu se regăsesc în lista de mai jos.