Activitatea grupelor cu program prelungit pentru anul de studii 2023-2024 (Sectorul Botanica)

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar, dorește să ofere comunității civile o imagine clară și transparentă cu privire la gestionarea eficientă a resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit (GPP).

Această inițiativă face parte din obiectivul general al campaniei de a promova transparența și responsabilitatea în utilizarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale. Dorim să subliniem importanța gestionării corecte a acestor resurse, având în vedere că aceste clase/grupe cu program prelungit au un impact semnificativ asupra educației și dezvoltării copiilor noștri.

Menționăm că Primăria municipiului Chișinău alocă surse financiare din bugetul municipal pentru a susține activitatea acestor grupe, luând în considerare numărul de elevi solicitanți, prezența cadrelor didactice calificate și spațiul disponibil iar pentru a asigura o vizibilitate crescută în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri, prezentăm mai jos lista instituțiilor de învățământ primar și secundar (Sectorul Botanica) din municipiul Chișinău care beneficiază de resurse financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în anul școlar 2023-2024:

Grupe cu program prelungit anul de studiu 2023-2024

 
N/O Instituţia de învățământ Total elevi
 I-IV
 Nr. total de grupe Nr. de grupe cu durata de 3 ore Nr. de grupe cu durata de 6 ore Nr. total de ore  
1 Școala –grad. nr.124 32 2 2 0 6  
2 Școala primară-gr. nr.120 299 10 10 0 30  
3 Școala primară Spiridon Vangheli 447 16 16 0 48  
4 Gimnaziul „N.H.Costin” 231 8 8 0 24  
5 Gimnaziul „Galata” 211 8 8 0 24  
6 Gimnaziul „Decebal” 124 4 4 0 12  
7 Gimnaziul nr.49 91 4 3 1 15  
 
8 Gimnaziul nr.68 158 8 8 0 24  
9 Gimnaziul nr.31 248 10 10 0 30  
10 LT,, M. Eminescu” 414 9 8 1 30  
11 LT,, Elena Alistar” 381 11 11 0 33  
12 LT ,,Mircea cel Bătrîn” 253 9 9 0 27  
13 LT sportiv,, Gloria” 452 16 16 0 48  
14 LT,, Iulia Hașdeu” 441 12 12 0 36  
15 LT ,,Mihai Grecu” 382 7 6 1 24  
16 LT ,,B.P.Hașdeu” 453 13 13 0 39  
17 LT ,,Pro Succes” 407 14 14 0 42  
18 L Teoretic orășenesc ,,I.Harmelin” 163 5 5 0 15  
19 LT ,,Dimitrie Cantemir” 492 8 4 4 36  
20 Școala specială nr.12 pentru copii hipoacuzici 20 3 2 1 12  
21 IPLT „Traian” 477 16 16 0 48  
22 IPLT „P.Movilă” 364 7 5 2 27  
23 IPLT „T.Vladimirescu” 268 8 8 0 24  
24 IPLT „N.Iorga” 463 12 12 0 36  
25 IPLT „L.Rebreanu” 349 9 9 0 27  
26 IPLT „Al. Cel Bun” 580 20 20 0 60  
27 Gimnaziul nr. 102 45 1 0 1 6  
28 Gimnaziul nr. 67 30 1 1 0 3  
29 LT „Rambam” 128 5 5 0 15  
30 Școala Primară nr.152 „Pas cu Pas” 530 11 1 10 63  
31 Instituția Publică Școala primară  nr. 101 Administrația instituției de învățământ nu a expediat nici o solicitare oficială către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport privind crearea claselor/grupelor cu program prelungit  
 31 Botanica 8933 267 246 21 864