Activitatea grupelor cu program prelungit pentru anul de studii 2023-2024 (Sectorul Buiucani)

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar, dorește să ofere comunității civile o imagine clară și transparentă cu privire la gestionarea eficientă a resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit (GPP).

Această inițiativă face parte din obiectivul general al campaniei de a promova transparența și responsabilitatea în utilizarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale. Dorim să subliniem importanța gestionării corecte a acestor resurse, având în vedere că aceste clase/grupe cu program prelungit au un impact semnificativ asupra educației și dezvoltării copiilor noștri.

Menționăm că Primăria municipiului Chișinău alocă surse financiare din bugetul municipal pentru a susține activitatea acestor grupe, luând în considerare numărul de elevi solicitanți, prezența cadrelor didactice calificate și spațiul disponibil iar pentru a asigura o vizibilitate crescută în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri, prezentăm mai jos lista instituțiilor de învățământ primar și secundar (Sectorul Buiucani) din municipiul Chișinău care beneficiază de resurse financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în anul școlar 2023-2024:

                 
Grupe cu program prelungit anul de studiu 2023-2024  
N/O Instituţia de învățământ Total elevi
 I-IV
 Nr. total de grupe Nr. de grupe cu durata de 3 ore Nr. de grupe cu durata de 6 ore Nr. total de ore  
1 Șc. pr. grad.,,A.Ursu” 250 10 10 0 30  
2 Gimnaziul nr.51 121 5 5 0 15  
3 Gimnaziul nr.99 „Gh. V. Madan” 209 8 8 0 24  
4 Gimn. nr.79,,I.T.Costin,, 231 8 8 0 24  
5 CE Trușeni 82 3 2 1 12  
6 Gimnaziul nr.86 92 3 3 0 9  
7

8

Liceul mun.internat sportiv

LT ”Neciui Levițchi”

337

289

6

5

6

5

0

0

18

15

 
 
9 LT ”Antioh Cantemir” 208 8 6 2 30  
10 LT ”M.Marinciuc” 467 16 16 0 48  
11 LT ”Dante Aligherii’ 546 15 15 0 45  
12 LT ”N.Gogol” 516 16 16 0 48  
13 IPLT „Hyperion” 715 21 21 0 63  
14 IPLT„L.Deleanu” 792 20 20 0 60  
15 IPLT„V.Vasilache” 296 10 9 1 33  
16 IPLT,,Alexandr Pușkin” 492 14 14 0 42  
17 IPLT„Onisifor Ghibu” 613 16 16 0 48  
18 IPLT„Nat.Dadiani” 508 16 16 0 48  
19 IPLT„I.A.Teodorovici” 710 20 20 0 60  
20 IPLT„P.Rares” 549 16 16 0 48  
21 IPLT„A.Cehov” 321 8 8 0 24  
22 IP Gimnaziul ,,Durlești” 177 7 7 0 21  
23 Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Administrația instituției de învățământ nu a expediat nici o solicitare oficială către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport privind crearea claselor/grupelor cu program prelungit  
  BUIUCANI 8521 251 247 4 765