Activitatea grupelor cu program prelungit pentru anul de studii 2023-2024 (Sectorul Centru)

 

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar, dorește să ofere comunității civile o imagine clară și transparentă cu privire la gestionarea eficientă a resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit (GPP).
 
Această inițiativă face parte din obiectivul general al campaniei de a promova transparența și responsabilitatea în utilizarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale. Dorim să subliniem importanța gestionării corecte a acestor resurse, având în vedere că aceste clase/grupe cu program prelungit au un impact semnificativ asupra educației și dezvoltării copiilor noștri.
 
Menționăm că Primăria municipiului Chișinău alocă surse financiare din bugetul municipal pentru a susține activitatea acestor grupe, luând în considerare numărul de elevi solicitanți, prezența cadrelor didactice calificate și spațiul disponibil iar pentru a asigura o vizibilitate crescută în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri, prezentăm mai jos lista instituțiilor de învățământ primar și secundar (Sectorul Centru) din municipiul Chișinău care beneficiază de resurse financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în anul școlar 2023-2024:
 
Grupe cu program prelungit anul de studiu 2023-2024
N/O Instituţia de învățământ Total elevi
 I-IV
 Nr. total de grupe Nr. de grupe cu durata de 3 ore Nr. de grupe cu durata de 6 ore Nr. total de ore
1 Școala pr. Nr.88 149 4 3 1 15
2 Școala pr.-Grădiniță nr.226 131 5 0 5 30
3 Gimnaziul„A.Păunescu” 254 10 9 1 33
4 Gimnaziul nr.53 197 8 0 8 48
5 Gimnaziul 42 78 2 0 2 12
6 LT „V.Lupu”, 204 8 5 3 33
7 LT „Titu Maiorescu”, 165 4 0 4 24
8 LT „C.Sibirshi”, 303 10 6 4 42
9 IPLT „M.Koțiubinski”, 166 3 0 3 18
10 IPLT „Universul” 314 12 0 12 72
11 IPGimn.,,D.Matcovschi,, 178 8 0 8 24
12 IPLT „Gh.Asachii” 576 19 19 0 57
13 IPLT „M.Viteazul” 766 20 0 20 120
14 CE Gimnaziul -Grădiniță „STEAM” 101 4 0 4 24
15 Școala aux.nr.7 44 9 3 6 45
16 LTTCVS 26 4 2 2 16
17 IPLT,,Minerva” 122 3 3 0 9
18 IPLTPA,,N.Sulac 743 20 20 0 60
Centru 4517 153 70 83 682