Activități de formare pentru cadrele de conducere debutante din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, municipiul Chișinău

ℹ️La data de 08 noiembrie 2022, în conformitate cu Planul de acțiuni al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, pentru anul 2022 a fost organizată activitatea de formare pentru cadrele de conducere debutante din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, municipiul Chișinău.
🧑‍🏫Participanții la activitate au avut oportunitatea de a identifica modelele de pregătire ale cadrelor de conducere, standardele și competențele solicitate acestora, tipurile și structurile motivaționale specifice, factorii motivaționali relevanți statusurilor și rolurilor profesiei.
💬În debutul activității Viorica NEGREI, șef adjunct a DGETS le-a adresat un mesaj profesorilor, menționând în mod special că aserțiunea se relevă ca auto motivarea, în funcție profesională, și motivarea ca funcție administrativă/ managerială, urmăresc scopul de obținere a performanțelor și de recunoaștere a faptului că fiecare cadru de conducere debutant este unic iar importanța lui în liantul educațional este deosebită.
📌Menționăm că, provocările și schimbările societale în lumea contemporană solicită educației să se alinieze la rândul ei în identificarea sa ca un sistem unic și ca un proces dinamic și reformator.
🧑‍🏫Astfel, formarea profesională a cadrelor de conducere debutante, semnifică un obiectiv fundamental al politicilor de resurse umane în sistemul educațional municipal. De-a lungul timpului numeroase studii aduc în discuție programele și strategiile cele mai eficiente privind procesul de formare competentă a cadrelor didactice, conturând idei noi şi posibilități inovatoare de realizare a procesului de formare pentru cariera profesională și identificarea soluțiilor pentru acest subsector important al sistemului educațional.
📢Evenimentul a fost organizat de Centrul psiho-socio-pedagogic și Direcția management instituțional în conformitate cu Planul de acțiuni al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, pentru anul 2022.