Activități de formare pentru cadrele de conducere debutante din instituțiile de învățământ primar şi secundar, ciclul I şi II, municipiul Chișinău

Astăzi, 27 aprilie 2022, sunt organizate activități de formare pentru cadrele de conducere debutante din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, municipiul Chișinău.

Participanții la activitate au oportunitatea de identifica modelele de pregătire ale cadrelor didactice, standardele şi competențele solicitate acestora, tipurile şi structurile motivaționale specifice, factorii motivaționali relevanți statusurilor şi rolurilor profesiei. 

În debutul activității Viorica NEGREI, șef adjunct a DGETS le-a adresat un mesaj profesorilor, menționând în mod special că aserțiunea se relevă ca auto motivarea, în funcție profesională, şi motivarea ca funcție administrativă şi managerială, urmăresc scopul de obținere a performanțelor și de recunoaștere a faptului că fiecare cadru didactic este unic și că importanța lui în liantul educațional este deosebită.

Menționăm că, provocările și schimbările societale în lumea contemporană solicită educației să se alinieze la rândul ei în identificarea sa ca un sistem unic şi ca un proces dinamic şi reformator.

Astfel, formarea profesională a cadrelor didactice inclusiv a cadrelor de conducere debutante, semnifică un obiectiv fundamental al politicilor de resurse umane în sistemul educațional municipal. De-a lungul timpului numeroase studii aduc în discuție programele şi strategiile cele mai eficiente privind procesul de formare competentă a cadrelor didactice, conturând idei noi şi posibilități inovatoare de realizare a procesului de formare pentru cariera profesională şi identificarea soluțiilor pentru acest subsector important al sistemului educațional.

În context, reiterăm că educația este influențată de anumite provocări-cheie rezumate şi la procesul de profesionalizare pedagogică a cadrelor didactice, acestea semnificând triada comportament–atitudine–valoare.

Totodată, recuperarea prezentului de profesionalizare pedagogică îi solicită cadrului didactic o viziune şi o dinamică nouă de adaptare la schimbările permanente ale societății contemporane. Menționăm că, prioritaritatea şi periodicitatea profesionalizării pedagogice şi inclusiv educația este cea mai prețioasă resursă pe care o deține o societate.

În același timp, conștientizăm că formarea cadrelor didactice trebuie considerată şi evaluată ca o investiție ce poate aduce un beneficiu major pentru instituțiile educaționale şi pentru întreaga comunitate. Interferența şi legăturile între nevoile de profesionalizare şi eficiența actului educativ s-au evidențiat de-a lungul timpului, iar relevanța acestora poate fi valorificată  conform necesităților interne ale formării profesionale și ale nevoilor de dezvoltare personală şi profesională anume în faza de proiectare a acesteia.

Astfel, actul de auto motivare şi de motivare poate fi sintetizat în următoarele demersuri:

  • analiza teoriilor motivaționale;
  • elaborarea variantelor de strategii motivaționale;
  • autoevaluarea performanțelor la nivelul instituției;
  • evaluarea activității profesionale la nivel instituțional;
  • aplicarea și reevaluarea permanentă a strategiei motivaționale.

Așadar, profesionalizarea pedagogică a cadrelor didactice este fundamentată pe raportarea la formarea  continuă și la autoformare (autoeducație), considerate în actul didactic drept îndatorire profesională.

Evenimentul este organizat de Centrul psiho-socio-pedagogic și Direcția management instituțional în conformitate cu Planul de acțiuni al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, pentru anul 2022.