Activități de informare privind siguranța rutieră în instituțiile de învățământ

În perioada lunii martie, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău a coordonat realizarea activităților de informare și educare în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II,  privind educația rutieră.

În acest sens a fost realizată instruirea și informarea cadrelor didactice în vederea organizării activităților de formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de situații excepționale și/sau de risc.

Obiectivele de bază ale activităților:

– Sensibilizarea comunității educaționale privind comportamentul responsabil în trafic; – asigurarea abilităților și competențelor profesionale pentru a dirija procesul educațional;

– Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viața copiilor, în vederea formării sau consolidării abilităților pentru creșterea influenței factorilor de protecție a copiilor în traficul rutier.

Printre activitățile de informare și educare desfășurate în instituțiile de învățământ se enumeră: ore informative în cadrul managementului clasei, aplicație practică „Trecerea corectă la semafor și zebră”, vizionarea filmelor educative, dezbateri „Reguli de circulație pentru autovehicule și pietoni”, activități practice de observare/explorare a spațiului real rutier din cartierul școlii, întâlniri cu reprezentații Poliției Rutiere și informări referitor la educația rutieră.

Din aceste activități nu au putut lipsi ședințele cu părinții, rolul cărora este conștientizarea necesității comunicării și oferirii de exemple bune în trafic copiilor.