Admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021

Direcția Generală Educație Tineret și Sport informează despre organizarea admiterii în învățământul liceal, anul de studii 2021- 2022, în municipiul Chișinău.

Concursul de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022 se va desfășura în perioada 12.07.2021-17.08.2021 și va fi organizat în 2 etape.

Astfel, în acest scop se aplică calendarul concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022, după cum urmează:

I etapă (12-30 iulie 2021):

  • 12-23 iulie – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma escoala.chisinau.md;
  • 26-27 iulie – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
  • 26-27 iulie – proba de concurs (pentru instituțiile liceale cu admitere în baza probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor in învățământul liceal);
  • 28 iulie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere.

II etapă (09-17 august 2021) va fi organizată în instituțiile în cazul în care, conform planului de admitere în liceu, sunt locuri vacante:

  • 9-11 august – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma escoala.chisinau;
  • 12 august – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
  • 12 august – proba de concurs (pentru instituțiile liceale cu admitere în baza probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal. Menționăm că, concursul de admitere în instituțiile liceale cu profil arte și sport va include, în mod obligatoriu, probe de aptitudini);
  • 13 august – anunțarea rezultatelor concursului de admitere.

Totodată, admiterea în învățământul liceal în anul de studii 2021-2022 este organizată  conform prevederilor ordinului MECC  nr. 700 din 07.06.2021 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021”, ordinului DGETS nr. 472 din 23.06.2021 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021”. Directorii instituțiilor de învățământ liceal care organizează probe suplimentare în cadrul admiterii sunt responsabili de elaborarea și aplicarea corectă a instrumentelor de evaluare ce fac parte din Portofoliul probei de admitere.

Reamintim că, actele pentru înscrierea la concurs în clasa a X-a, în municipiul Chișinău,  se depun online, pe platforma www.escoala.chisinau.md.