Admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2022-2023

Direcția Generală Educație Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău anunță despre organizarea concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2022-2023 ce se va desfășura în perioada 11.07.2021-16.08.2021 și va fi organizat în 2 etape.

În acest mod se aplică calendarul concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2022-2023, după cum urmează:

I etapă (11-29 iulie 2022):

 • 11-22 iulie – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma escoala.chisinau.md;
 • 25-26 iulie – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 25-26 iulie – proba de concurs (pentru instituțiile liceale cu admitere în baza probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor in învățământul liceal);
 • 27 iulie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere.
 • 28-29 iulie 2022 – prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGETS.

II etapă (08-16 august 2021) va fi organizată în instituțiile care, conform planului de admitere în liceu, dispun de locuri vacante:

 • 8-10 august 2022- depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma www.escoala.chisinau;
 • 11 august 2022 – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 11 august 2022 – proba de concurs (pentru instituțiile liceale cu admitere în baza probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal);
 • 12 august 2022- anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
 • 15-16 august 2022 – prezentarea raportului final privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGETS.

Astfel, pentru anul de studii 2022-2023 procesul de înmatriculare în liceu este planificat în 97 de instituții de învățământ secundar (ciclu II – liceu) din municipiu: 14 instituții private unde vor fi încadrați 580 de elevi repartizați în 31 de clase și 83 de instituții publice care vor încadra: 5.459 de elevi repartizați în 217 de clase, după cum urmează:

 • Profil umanist: 111 de clase cu 2.774 de elevi;
 • Profil real: 95 de clase cu 2.376 de elevi;
 • Profil sport: 6 de clase cu 174 de elevi;
 • Profil arte: 5 de clase cu 135 de elevi.

Totodată, se constată creșterea numărului de elevi absolvenți clasa a IX-a, comparativ cu anii de studii precedenți:

 • 2021-2022 – 6814 de elevi;
 • 2020-2021 – 6192 de elevi ;
 • 2019-2020- 5927 de elevi;
 • 2018-2019 – 5667 de elevi;
 • 2017-2018 – 6010 de elevi.

Admiterea în învățământul liceal în anul de studii 2022-2023 este organizată  conform prevederilor Ordinului MEC nr. 601 din 24.06.2022 și Ordinului DGETS nr.760 din 27.06.2022 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2022”, în scopul organizării și realizării eficiente a procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2022-2023.

De asemenea, Directorii instituțiilor de învățământ liceal care organizează probe suplimentare în cadrul admiterii sunt responsabili de elaborarea și aplicarea corectă a instrumentelor de evaluare ce fac parte din Portofoliul probei de admitere.

Reamintim că, actele pentru înscrierea la concurs în clasa a X-a, în municipiul Chișinău,  se depun online, pe platforma www.escoala.chisinau.md.