Admiterea în învățământul liceal, anul de studii 2021- 2022, în municipiul Chișinău este în deplină desfășurare

 • Admiterea în învățământul liceal în anul de studii 2021-2022 este organizată conform prevederilor: ordinului MECC nr. 700 din 07.06.2021 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021”, ordinului DGETS nr. 472 din 23.06.2021„Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021”;
 • Concursul de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022 a demarat la 12.07.2021 şi se desfășoară în perioada (12.07.2021-17.08.2021) prin organizarea a 2 etape:

I etapă (12-30 iulie 2021):

 • 12-23 iulie – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma chisinau.md;
 • 26-27 iulie – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 26-27 iulie – proba de concurs (pentru instituțiile liceale cu admitere în baza probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor in învățământul liceal);
 • 28 iulie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere.

II etapă (09-17 august 2021) va fi organizată în instituțiile în cazul în care, conform planului de admitere în liceu, sunt locuri vacante:

 • 09-11 august – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma chisinau.md;
 • 12 august – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 12 august – proba de concurs (pentru instituțiile liceale cu admitere în baza probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal. Notă: concursul de admitere în instituțiile liceale cu profil arte și sport va include, în mod obligatoriu, probe de aptitudini);
 • 13 august – anunțarea rezultatelor concursului de admitere.

Astfel pentru anul de studii 2021-2022 procesul de înmatriculare în liceu este planificat în 97 de instituții de învățământ secundar (ciclu II – liceu) din municipiu: 83 de instituții publice care vor încadra: 4.965 de elevi repartizați în 189 de clase, după cum urmează:

 • Profil umanist: 101 de clase cu 2.648 de elevi;
 • Profil real: 77 de clase cu 2.017 de elevi;
 • Profil sport: 6 de clase cu 170 de elevi;
 • Profil arte: 5 de clase cu 130 de elevi.

În 14 instituții private vor fi încadrați 580 de elevi repartizați în 31 de clase.

Situaţia la 23.07.2021

 • Cereri expediate – 3919;
 • Apeluri telefonice – 108;
 • Consultarea directorilor, părinților în birou – 6.

Notă: admiterea în învățământul liceal este organizată în instituția liceală, prin concurs, în rezultatul mediei de selecție, calculată conform Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal. Totodată, Concursul de admitere în învățământul liceal va fi organizat de directorii instituțiilor de învățământ liceal din municipiul Chișinău, asigurând respectarea întocmai a etapelor consemnate în calendarul concursului de admitere și respectarea necondiționată a admiterii în învățământul liceal în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal.