Amplasarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile preuniversitare din municipiul Chișinău

1.Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul”
Amplasarea terenului de sport multifuncțional la IPLT „Mihai Viteazul” se efectuează în spațiul existent destinat activității sportive pentru 1750 de elevi din instituție. Noile amenajări: teren pentru fotbal și pistele de alergări duc la ridicarea calității cadrului constructiv, contribuind la creșterea nivelului ambiental al bazei sportive. În toamna anului 2020 a fost reconstruit terenul de fotbal în baza Proiectului național „Educație fizică și fotbal”, care prevedea crearea condițiilor calitative, corespunzătoare standardelor Europene și pentru organizarea lecțiilor de educație fizică prin fotbal. Continuitatea acestui proiect a prevăzut și crearea claselor sportive specializate de fotbal în școlile generale (cl. 5-9), prevăzute în ordinele MECC și DGETS mun. Chișinău. La data de 09.05.2021 constatăm, că s-au finisat lucrările de reparație a pistelor de alergări. Astfel a fost adus învelișul artificial, iar începând cu ziua de 10 mai 2021 s-au început lucrările de instalare pe teren. Pe parcursul săptămânii curente vor fi finisate toate lucrările. Conducerea instituției este în căutarea unui agent economic care va amplasa și gardul în jurul terenului.
2. Liceul Teoretic ,,Gaudeamus”;
3. Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Liviu Deleanu” .
La instituțiile date terenurile de fotbal se află la etapă finală a reconstrucției. Platforma terenurilor este gata, urmează să se niveleze pietrișul pentru a amplasa gazonul artificial.
4. Liceul Teoretic ,,Nicolae Gogol”.
La LT ,,Nicolae Gogol” lucrările de instalare a platformei sunt finalizate, rămânând numai instalarea gazonului artificial. Săptămâna precedentă a fost adus la liceu gazonul artificial și urmează să fie efectuate lucrările de instalare.
5. Instituția Publică Liceul Teoretic ,,George Călinescu”;
6. Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga”.
În instituțiile date urmează să fie amplasate terenuri mari cu dimensiuni standard la care lucrările de instalare a gazonului artificial vor fi efectuate după instalarea celor mai mici după dimensiuni din celelalte 4 instituții.
?În context menționăm că conform Proiectului social de promovare a Fotbalului, în baza curriculumului aprobat de MECC pentru disciplina „Educația fizică prin fotbal”, în 6 instituții de învățământ din municipiul Chișinău vor fi create clase specializate de fotbal. Astfel, copiii din următoarele instituţii de învăţământ: LT „Gaudeamus”, LT „Mihai Viteazul”, LT „Nicolae Iorga”, LT „George Călinescu”, LT „Nicolae Gogol” și LT „Liviu Deleanu” vor putea fi înscriși în clasele de fotbal începând cu următorul an școlar. Pentru implementarea Programului municipal privind dezvoltarea sportului prin instituirea claselor specializate la fotbal urmează:
✅Finalizarea lucrărilor de amplasare a platformelor terenurilor de fotbal;
✅Amenajarea terenurilor cu gazoane artificiale de către Federația Moldovenească de Fotbal;
✅Organizarea de către FMF a cursurilor de instruire pentru antrenorii tuturor instituțiilor;
✅Selectarea copiilor pentru completarea claselor;
✅Asigurarea cu echipament sportiv a elevilor claselor specializate de către FMF;
✅Elaborarea și aprobarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău privind alimentația elevilor din clasele specializate ale instituțiilor. Chișinău privind alimentația elevilor din clasele specializate ale instituțiilor.
?Elevii claselor specializate se vor bucura de cele mai bune facilitați pentru procesul educațional și sportiv, care presupune 10 ore de fotbal săptămânal în cadrul disciplinei „Fotbal”.