Analiza comparativă a învățământului general din municipiul Chișinău

În atenția comunității educaționale și a societății civile din municipiului Chișinău.