Anunț privind angajarea la Centrul municipal de învățare și educație a adulților

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță recrutarea pentru angajarea a 8 unități de personal în cadrul Centrului municipal de învățare și educație a adulților:

Denumirea funcției Nr. de unități Cerințe față de funcție
Studii/ Cunoștințe Experiență profesională Competențe în domeniul Abilități
Șef centru 1  

Superioare în domeniul managementului educațional

Cunoașterea:

– legislației Republicii Moldova și a actelor normative în vigoare;

– politicilor publice naționale și internaționale;

– practicilor pozitive în domeniu

3-5 ani -managementului organizațional și educațional;

– elaborării documentelor oficiale;

– managementului de proiecte;

– utilizării TIC

 

– de proiectare, organizare și gestionare a proceselor de activitate specifice domeniului;

– de instruire și control;

– de comunicare eficientă;

– de utilizare a calculatorului; programului Microsoft Office Word, Power Point, Excel și a instrumentelor de interacțiune online;

– de lucru în grup

Șef secție managementul învățării adulților 1  

Minimum 3 ani în unul din domeniile nominalizate sau în problemele de planificare strategică

Specialist principal 2
Specialist superior 1
Șef serviciu planificare și raportare 1
Specialist principal 1
Specialist superior 1

CV vor fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.11, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com, până la 30.01.2023

Telefon de contact: (022) 20 16 18