Anunț privind angajarea – Secția „Parteneriate Educaționale și Investiționale”

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță recrutarea pentru angajarea a 2 unități de personal în cadrul Secției „Parteneriate Educaționale și Investiționale”:

Denumirea funcției Nr. de unități Cerințe față de funcție
Studii/ Cunoștințe Experiență profesională Scopul general al funcției: Abilități
Șef Serviciu 1  

– superioare pedagogice;

– studii postuniversitare; titlul – master în managementul educațional;

– cursuri speciale de formare continuă în domeniu, psihopedagogie.

5 ani Stabilirea parteneriatelor investiționale care asigură conlucrarea instituțiilor de învățământ general din subordine împreună cu autoritățile administrației publice locale și Ministerul Educației și Cercetării.  

– de proiectare, organizare și gestionare a proceselor de activitate specifice domeniului;

– de instruire și control;

– de comunicare eficientă;

– de utilizare a calculatorului; programului Microsoft Office Word, Power Point, Excel și a instrumentelor de interacțiune online;

– de lucru în grup

Specialist principal 1 – superioare pedagogice;

– studii postuniversitare; titlul – master în managementul educațional;

– cursuri speciale de formare continuă în domeniu, psihopedagogie.

3 ani Monitorizează conlucrarea cu partenerii strategici DGETS, autoritățile publice locale,

Ministerul Educației și Cercetării și societatea civilă în vederea inițierii și implementării parteneriatelor investiționale în conformitate cu misiunea DGETS și planul anual de activitate;

– de proiectare, organizare și gestionare a proceselor de activitate specifice domeniului;

– de instruire și control;

– de comunicare eficientă;

– de utilizare a calculatorului; programului Microsoft Office Word, Power Point, Excel și a instrumentelor de interacțiune online;

– de lucru în grup

 

CV vor fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.11, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com

Telefon de contact: (022) 20 16 18